Ledare
5
/2020

Teuvo Arolainen, chefredaktör

Sysselsättningen tryggar välfärden

De offentliga tjänsterna bibehåller sin kraft endast genom en stark sysselsättning. Det lönar sig för staten och kommunerna att låna billiga pengar, men med tiden blir de en skuldfälla. Det är hållbarare att sysselsätta människor.

Teuvo Arolainen, Kuntatyönantajan päätoimittaja

Sysselsättningsgraden inverkar på den offentliga ekonomin i form av skatteinkomster och utgifter som går åt till att ta hand om arbetslöshet. På grund av coronaepidemin växer underskotten. På många platser finns det ett tryck på att höja skattöret.

I finansministeriets färska kommunekonomiprogram konstateras det tydligt att den långvariga strukturella obalansen mellan kostnader och intäkter inom kommunekonomin förblir betydande.

Kommunernas sysselsättningsförsök är ett sätt att förbättra kommunekonomin. I försöket deltar över hundra kommuner och städer. Vanda ansökte om att bli en försökskommun för sysselsättning för att kunna skräddarsy sysselsättningstjänsterna för sina kommuninvånares särskilda behov.

Enligt OECD:s färska utredning fördelar sig de arbetslösa i Finland i olika grupper, men ofta finns det någon brist i bakgrunden: dessa människor har inte utbildning, hälsa, yrkeskompetens eller arbetstillfällen i närregionen. Med kommunernas försök kan man påverka allt detta.

14.10.2020