Ledare
5
/2019

Teuvo Arolainen, chefredaktör

Fakta och bra historier

Ordet strategi har ursprungligen avsett läran om krigföring. Strategisk kommunikation är i sin tur en slags lära om hur organisationen systematiskt kan arbeta mot centrala mål på lång sikt med hjälp av kommunikation.

Teuvo Arolainen, päätoimittaja

Begreppet strategisk kommunikation började i västvärlden användas bland forskare och soldater för ett par decennier sedan och har sedan spritt sig till de politiska maskinerierna och till statlig nivå. Fenomenet är i sig inte nytt. Kommunikation är att leda och påverka, ofta samtidigt, och kommunikationen utgör en väsentlig del av organisationens verksamhet.

Strategisk kommunikation går framför allt ut på att kommunicera fakta – det är nödvändigt för att organisationens offentliga image ska vara trovärdig – men strategisk kommunikation inbegriper i hög grad också historier.

Narrativa, intrigerande och berättande framställningar utgör en central del också av arbetsmarknadsaktörernas inflytande. Det har alltid funnits skickliga berättare på området.

Retoriken brukar trappas upp när avtalsperioden går mot sitt slut. Ibland är det fråga om utvecklat teaterspel och skenmanövrar, ibland är det som sägs egentligen avsett för någon annan än den chimära samtalspartnern. Ett ställningstagande som ter sig offentligt kan i verkligheten rikta sig till den egna medlemskåren.

Äkta strategisk kommunikation bygger på trovärdighet och tillförlitlighet. I detta nummer motbevisar vi till exempel det seglivade påståendet om att Finland skulle ha en stor vårdarreserv.

Kommunarbetsgivarna har en lång tradition av att hålla sig lugna och sakliga när omgivningen börjar väsnas. Men medborgaropinionen lever: det är inte lätt för alla att skilja mellan fakta och en bra historia eller mellan ett vinklat påstående och sanningen.

23.10.2019

Ytterligare information

Teuvo Arolainen

kommunikationschef
Telefon:
+358 9 771 2518
Mobiltelefon:
+358 50 324 1195
E-post:
Teuvo.Arolainen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT