Ledare
2
/2019

Teuvo Arolainen, chefredaktör

Vinnande lag

I lagsport brukar en seger betraktas som spelarnas förtjänst, men när laget förlorar är det tränarens fel. När nederlagen blir tillräckligt många byts tränaren ut. Lag byter man först när spelsäsongen är till ända.
Paralleller kan dras till diskussionerna om atmosfären och produktiviteten på arbetsplatserna.

Teuvo Arolainen, päätoimittaja

Tonen är ofta anklagande. Dåliga saker beror på cheferna och dåligt ledarskap: dimensioneringarna är åt skogen, de anställda får fel slags arbetsuppgifter, informationsgången fungerar inte.

Sådana tolkningar av arbetsplatsens framgång är grova och ensidiga. På många arbetsplatser finns det bra ledare men besvärliga individer bland personalen.

Arbets- och näringsministeriets färska förhandsuppgifter om arbetslivsbarometern 2018 inger hopp. Enligt den har växelverkan och samarbetsförmåga studerats flitigt på arbetsplatserna, liksom också frågor som gäller arbetarskydd och arbetshälsa. Kompetensutvecklingen i arbetet har blivit mångsidigare.

De kommunala arbetsgivarna är aktiva med att utveckla arbetslivet. Det finns det färska exempel på.

I Torneå har man under de senaste åren förbättrat produktiviteten och arbetshälsan genom ett omfattande projekt. Inkluderande arbete har lyfts fram och chefer har utbildats i empatiskt ledarskap och förändringsledning. Den utförda enkäten om arbetshälsa har gett positivare resultat än tidigare.

I Mäntsälä fattade man för ett år sedan intresse för att utveckla arbetarskyddet och arbetshälsan över förvaltningsgränserna. Kontakterna har blivit tätare, oklarheter reds ut på ett smidigare sätt och det har blivit lättare att belöna personalen.

Samhörigheten har dessutom ökat.

Om man vill jämföra dessa exempel med idrottsvärlden, så ligger laganda nära till hands. Lag som arbetar tillsammans – inklusive tränaren – vinner, eftersom laget är mer än summan av sina beståndsdelar. I kommunsektorn får också de betalande åskådarna, dvs. kommuninvånarna, njuta av segern.

9.4.2019

Ytterligare information

Teuvo Arolainen

kommunikationschef
Telefon:
+358 9 771 2518
Mobiltelefon:
+358 50 324 1195
E-post:
Teuvo.Arolainen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT