Ledare
3
/2018

Teuvo Arolainen, chefredaktör
Bild: Jarmo Teinilä

En ansvarsfull kommun är transparent

Varje nummer av Kuntatyönantaja har ett tema som vi försöker behandla i ett brett perspektiv, på ett mångsidigt sätt och rentav ur oväntade synvinklar. Vanliga och återkommande teman har varit till exempel personalledning, arbetarskydd och de kommunala avtalen. Så småningom har vi breddat våra ämnen och till exempel behandlat anseende och förändringarna i arbetslivet. Nu står ansvarsfullhet i tur.

Teuvo Arolainen, päätoimittaja

I företagsvärlden är ansvarsfullhet redan en självklarhet. Man följer upp och rapporterar om ansvarsfullhet och företagen har särskilda anställda med ansvarsfullhet som sitt ansvarsområde. Arbetslivsprofessor Pauli Aalto-Setälä poängterar att etiska val och ansvarsfull verksamhet är verkliga konkurrensfaktorer för företagen.

När vi började undersöka samma sak ur kommunernas synvinkel tog det ett tag att komma underfund med begreppets innebörd och hur det används. Det tog också tid att hitta personer som satt sig in i frågan.

Vårt arbete gav lön för mödan. Efterforskningarna visade att ansvarsfullhet i allra högsta grad tillämpas i kommunerna redan nu, även om all verksamhet inte nödvändigtvis går under den benämningen. Tavastehus är ett bra exempel på hur ansvarsfullheten kan genomsyra det dagliga arbetet.

I kommunsektorn finns det också en efterfrågan på nya former av ansvarsfullhet. Efterfrågan uppstår inte av att kommunerna konkurrerar om ansvarsfullhet, utan snarare bottnar den i ett allt större intresse för hur etisk kommunernas verksamhet är. Transparens står högt i kurs.

Ur den kommunala arbetsgivarens synvinkel betyder ansvarsfullhet att hålla koll på hur skattepengarna används, men också att sörja för en god personalledning. Ansvarsfullhet är något som måste beaktas också i landskaps- och vårdreformen. Det säger Jyväskyläs personaldirektör Arja Aroheinä, som är HR-ansvarig beredare för landskapet Mellersta Finland.

 

31.5.2018

Ytterligare information

Teuvo Arolainen

kommunikationschef
Telefon:
+358 9 771 2518
Mobiltelefon:
+358 50 324 1195
E-post:
Teuvo.Arolainen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT