Ledare
3
/2017

Teuvo Arolainen, chefredaktör

Valfriheten kan bädda för verksamhet 
i gråzonen

Valfriheten hör till de besvärligaste och samtidigt också mest kontroversiella delarna 
i det lagpaket för vård- och landskapsreformen som överlämnats till riksdagen. Frågan väcker både rädslor och förhoppningar.

Teuvo Arolainen, päätoimittaja

På några orter håller man redan på att testa valfrihet inom social- och hälsovårdstjänsterna. Mellersta Nyland har kommit långt och hittills har försöket har fallit väl ut.

Såväl de privata som de offentliga serviceproducenterna blir under försöket tvungna att fundera på hur de ska kunna beakta både kunderna och pengarna.

Nu i maj kan kommuninvånarna registrera sig som användare av en mottagningstjänst som de själva valt. Fem aktörer har redan erbjudit sig att tillhandahålla mottagningstjänster.

I grund och botten handlar hela social- och hälsovårdsreformen om kunder och pengar. Samarbetet mellan företag och offentliga aktörer måste fungera på ett helt annat sätt än tidigare.

I de nya tjänsterna rör sig stora belopp. Ekonomiska omorganiseringar öppnar alltid möjligheter till missbruk, utnyttjande, bedrägeri och korruption.

Justitieministeriet och Finansministeriet har börjat bereda sig också på dessa risker i den stora reformen. Det bästa rådet är att göra beslutsfattandet mer öppet och genomskinligt.

Beredskap är a och o. En undersökning som nyligen publicerats vid Vasa universitet bekräftar att medborgarna faktiskt har en hel del misstankar om dold korruption, såsom osakligt utnyttjande av kontakter och missbruk av befogenheter.

Tjänsteinnehavarna och de förtroendevalda bör själva vara uppmärksamma på jäv och veta var gränserna för deras befogenheter går. Misstroendet kan minskas genom att man utarbetar etiska regler.

5.5.2017

Ytterligare information

Teuvo Arolainen

kommunikationschef
Telefon:
+358 9 771 2518
Mobiltelefon:
+358 50 324 1195
E-post:
Teuvo.Arolainen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT