Ledare
2
/2017

Teuvo Arolainen, chefredaktör

KT – en sansad och stabil aktör

Arbetsmarknadslivet har varit ovanligt färgstarkt under den nuvarande regeringen, och i år har vi med största sannolikhet fler spännande vändningar att vänta.

Teuvo Arolainen, päätoimittaja

Fjolårets stora satsning, konkurrenskraftsavtalet, är nu i kraft, och det är redan aktuellt med en fortsättning, dvs. att omvandla den överenskomna Finlandsmodellen till avtal.

Beredningen av modellen har visat sig vara komplicerad: EK avstod från centrala avtal, skogsindustrin lösgjorde sig från exportindustrins förhandlingar och de övriga branschernas löntagarorganisationer vill köpslå om egna fördelar utöver den allmänna linjen.

När man dessutom beaktar strandade fusionsförhandlingar mellan löntagarorganisationer och inbördes revirstrider samt vård- och landskapsreformen, som innebär en omvälvning av det kommunala avtals- och förhandlingssystemet, ter sig KT i det stora hela som en sansad och stabil aktör.

Faktum är att Finlandsmodellen, hur den än kommer att se ut, blir enbent om KT inte är med. Avtalen för offentliga sektorn behövs för att modellen ska bli heltäckande.

I vård- och landskapsreformen håller KT på att få en egen lag som ytterligare förstärker organisationens ställning som intressebevakare för arbetsgivarna i offentliga sektorn. Det är positivt, bland annat med tanke på att det finns ansenliga skattemedel att övervaka i den löneharmonisering som reformen förutsätter.

Också kommunalvalet i april sätter sin prägel på arbetsmarknadsverksamheten. De nya fullmäktigeledamöterna måste förstå sin roll också som kommunala arbetsgivare.

16.3.2017

Ytterligare information

Teuvo Arolainen

kommunikationschef
Telefon:
+358 9 771 2518
Mobiltelefon:
+358 50 324 1195
E-post:
Teuvo.Arolainen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT