KT-kulma
3
/2016

Markku Jalonen, kommunsektorns arbetsmarknadsdirektör
Foto: Jarmo Teinilä

KT blickar framåt

KT:s årsberättelse för fjolåret ger en bra bild av omfattningen och effekterna av vår verksamhet som central arbetsmarknads-
organisation och som arbetsgivarrepresentant för Finlands största avtalsområde.

Markku Jalonen

Överenskommelserna om den andra delperioden i sysselsätt- nings- och tillväxtavtalet och de åtföljande kommunala avtalen sätter ramar för den kommunala ekonomin. Förhandlingarna om ett samhällsfördrag, som har ännu större ekonomisk betydelse, är på slutrakan och arbetsgivarnas intressen i pensionsreformen har bevakats i lagberedningen.

Att delta i beredningen av vård- och landskapsreformen och påverka lagstiftningen om arbetsgivarbytet för cirka  215 000 kommunala löntagare är ett enormt arbete. Ett av KT:s strategiska mål har varit att det nya KT ska bli arbetsgivarorganisation också för landskapen. Målet ser ut att uppfyllas.

KT:s ambition är att vara med och påverka vid alla bord där det fattas beslut som gäller de kommunala arbetsgivarna. En bild av verksamhetens omfattning ger det faktum att KT leder mer än tjugo arbetsgrupper för olika avtalsområden och är med i över hundra andra trepartsgrupper eller andra organisationer.

Mångsidiga tjänster för de kommunala arbetsgivarna har också stått i fokus för vår strategi.  I fjol besvarade vi cirka 7 300 e-postfrågor och utbildade nästan 6 000 representanter för kommunsektorn. Vi har också utvidgat vårt arbetsgivarnätverk.

KT:s nya strategi, som godkänts av KT:s delegation, ger riktlinjer för vår intressebevakning och verksamhet under de kommande åren. Enligt strategin ska KT genom avtals- och intressebevakning förbättra medlemsorganisationernas verksamhetsförutsättningar, förutse förändringar på arbetsmarknaden och ge stöd i hanteringen av dessa.

Målet är att det nya KT ska vara en ledande intressebevakare för arbetsgivarna inom offenliga sektorn och ha allt större inflytande som central arbetsmarknadsorganisation. Också vår nya organisation bör vara flexibel, kunnig och öppen för förändringar.

12.5.2016

Ytterligare information

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT