KT-kulma
5
/2018

Markku Jalonen, kommunsektorns arbetsmarknadsdirektör

Viktigt att analysera omvälvningarna i arbetslivet

I den offentliga debatten präglas förändringarna och omvälvningarna i arbetslivet ofta av sensationalism och framhävande av extrema alternativ. Tar robotar över alla jobb, hur många arbetsplatser kan helt eller delvis gå förlorade på grund av automation och artificiell intelligens? Förändringar överskattas i allmänhet på kort sikt och underskattas på lång sikt. I vilket fall som helst kommer arbetslivet och arbetsuppgifterna att förändras.

Markku Jalonen, kunta-alan työmarkkinajohtaja

Det är värdefullt att kommunsektorns arbetsmarknadsparter genom ett gemensamt beslut har beslutat att inleda en långsiktig uppföljning av omvälvningarna i arbetslivet inom kommunsektorn. Det är nödvändigt att skapa ett kunskapsunderlag och en gemensam beskrivning av situationen för att bättre kunna förutse förändringar och ge utvecklingsförslag om förbättringar av den kommunala servicen och arbetslivet.

I offentligheten syns arbetsmarknadsverksamheten vanligen i samband med den kulminerande fasen av arbetsmarknadsförhandlingar eller vid kriser. Då döljs lätt det faktum att KT och huvudavtalsorganisationerna i flera års tid har samarbetat framgångsrikt för att utveckla den kommunala servicen och arbetslivet. Beslutet att ta med uppföljningen av omvälvningarna i arbetslivet på parternas gemensamma agenda är en bra fortsättning på detta arbete.

Arbetsmarknadsparterna vill aktivt främja och stödja utvecklingen av arbetet och sätten att organisera det på de kommunala arbetsplatserna och inom de olika avtalsområdena. På så sätt värnar man om kommunsektorns status och verksamhetsförutsättningar. Framöver ska uppföljningen även omfatta arbetsplatserna inom landskapen, om de lagreformer som gäller dem godkänns.

En konkret granskning av förändringarna i arbetet inom kommunala yrken, branscher och arbetsplatser spelar här en viktig roll. Vid uppföljningen utnyttjas också erfarenheter från andra verksamhetsområden och länder samt resultat från olika forsknings- och utvecklingsprojekt.

Omvälvningarna i arbetslivet anknyter också till revideringen av kommunsektorns avtals- och förhandlingssystem och rekommendationer. De har även kopplingar till finansieringen av offentliga tjänster och de pågående projekten för utveckling av kompetensen och arbetslivet.

Målet är att offentliga tjänster som fungerar och utvecklas framgångsrikt fortsättningsvis ska vara en del av kärnan i det finländska samhällets konkurrenskraft och välfärd. Det gäller därför att kontinuerligt värna om en fungerande offentlig sektor och dess verksamhetsförutsättningar. En framgångsrik offentlig sektor är lika viktig för Finland och medborgarna som en framgångsrik exportsektor.

24.10.2018

Ytterligare information

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT