Asian päällä
1
/2024

Teksti: Tuula Alasalmi Kuva: Markus Sommers

”Koulutuksista saa tukea työnantajuuteen”

Joko tunnet KT:n koulutukset? Maksuttomat ja pääosin etänä järjestettävät koulutukset tarjoavat ajankohtaista täsmäosaamista niin johdolle, lähiesihenkilöille kuin henkilöstöhallinnon asiantuntijoillekin.

Tuija LIljander.

Koulutuspäällikkö Tuija Liljander kertoo, että KT:n omana toimintana järjestettävät koulutukset ovat vielä suhteellisen uusi asia. Vuonna 2021 laki muuttui niin, ­että KT:sta tuli itsenäinen julkisoikeudellinen yhteisö. Oma koulutustoi­minta aloitettiin vuonna 2022.

Koulutuksiin osallistujille muutos näkyy positiivisena, sillä suurin osa koulutuksista toteutetaan etänä ja etäkoulutukset ovat osallistujille ilmaisia, koska ne sisältyvät KT:n jäsenmaksuun.

Tällöin samasta organisaatiosta osallistuminen on mahdollista ja järkevää aiempaa useammille osallistujille. Lähikoulutuksista joudutaan ­perimään Liljanderin mukaan tila- ja tarjoilukustannuksia kattavia, maltillisia osallistumismaksuja.

– Aiemmin organisaatiosta saatettiin lähettää esihenkilö koulutukseen, ja hän välitti tiedon asiantuntijoille. Nyt esimerkiksi palkanlaskijat voivat itse osallistua webinaariin ja saada tiedon suoraan meidän kouluttajiltamme.

 

Lähikoulutuksessa syntyy verkostoja

Etäkoulutukset ovat tätä päivää. ­Tuija Liljander myöntää, että osallistujien houkutteleminen lähikoulutuksiin on ollut haastavaa.

– Onhan webinaari ajallisesti ­kätevä. Osallistua voi joustavasti työpäivän ­aikana, ja myös matkakulut jäävät pois.

Liljander muistuttaa kuitenkin, ­että paikan päällä osallistumisessa on etunsa.

– Lähikoulutuksissa verkostoituminen ja mahdollisuus keskustella kouluttajien ja kollegoiden kanssa ovat tärkeitä bonuksia. Lähikoulutukset ovatkin olleet todella pidettyjä, mutta suurin osa niistä on ollut Helsingissä.

Alueellisia koulutuksia on ollut vain ruotsiksi Vaasassa. Tähän on tänä ­talvena tullut muutos.

– Tarjosimme alkuvuodesta ­Kuopiossa ja Seinäjoella peruskoulutuksen ja varhaiskasvatuksen esihenkilöille ajankohtaispäivän. Lisäksi Vaasassa järjestetään työoikeuden koulutus ruotsiksi.

Entä jos aihe kiinnostaa, mutta ei ­pääse paikalle?

– Automaattisesti ei samasta ­teemasta ole ollut sekä lähi- että etätoteutusta. Joskus olemme järjestäneet myöhemmin webi­naarin, jos lähikoulutus ei ole toteutunut.

Joustavuutta lisää mahdollisuus katsoa osa koulutuksista tallenteena. ­Itsenäisesti suoritettavaa verkkokoulutusta suunnitellaan palkanlaskennasta.

– Tallenteita toivotaan jatkuvasti ­lisää. Koulutusmateriaalit saa käyttöön etu­käteen ja niihin voi tehdä muistiinpanoja, mikä myös tukee oppimista, Liljander mainitsee.

Tallenteet ja materiaalit ovat katsottavissa aina koulutusta seuraavan kuukauden loppuun.

 

Osaamisen kehittämistä joka tasolla

Koulutusten määrä on lievästi nousujohteinen. Vuonna 2023 KT järjesti 76 koulutusta, ja keväälle 2024 koulutuksia on suunnitteilla lähes viisikymmentä.

– Tärkeää on, että pystymme reagoimaan joustavasti sopimusneuvotteluihin ja muihin ajankohtaisiin asioihin ja tarjoamaan niihin liittyviä koulutuksia heti.

Kouluttajana KT:n ehdoton valtti on mahdollisuus tarjota ensikäden tietoa työ- ja virkaehtoehtosopimuksista ja niiden soveltamisesta sekä muista ajankohtaisteemoista. Kouluttajat ovat KT:n asiantuntijoita.

– Kouluttajina on samoja henkilöitä, jotka ovat osallistuneet sopimusneuvotteluihin ja muihin työryhmiin. Koulutuksissa heille on mahdollisuus ­tehdä tarkentavia kysymyksiä. Myös käytännön tapausesimerkit ovat saaneet ­kiitosta osallistujilta.

 

Koulutukset sopivat myös yrityksille

Koulutukset on suunnattu kaikille KT:n jäsenyhteisöille. Sekä kuntien, hyvinvointialueiden että KT:n yritysjäsenten ­johto, esihenkilöt ja työnantajaroolissa toimivat asiantuntijat ovat tervetulleita koulutuksiin.

Koulutuskalenterin hakutoiminnolla on helppo löytää itseä kiinnostavat koulutukset. Kalenteri löytyy KT:n verkkosivuilta>

Tuija Liljander kertoo, että ­suosittuja teemoja ovat muun muassa palkkaus, virka- ja työvapaat sekä työajat. Myös haastavat palvelussuhdeasiat, työsuo­jelu ja esihenkilökoulutukset keräävät paljon osallistujia.

– Tavoitteemme on kehittää työnantajien osaamista. Vahvistamme koulutuksilla muun muassa sopimusosaamista ja ­sopimusten soveltamista käytännön työssä. Samoin keskitymme työelämään liittyvään lainsäädäntöön, palvelussuhteisiin, henkilöstöjohtamiseen ja työelämän kehittämiseen liittyviin kysymyksiin.

Koulutuksilla tuetaan työnantajia myös työelämän muutoksissa. Jatkossa pohditaan sitä, mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan – ja mitä uusia avauksia koulutustoimintaan tulisi tehdä.

Vaikka iso osa koulutuksista keskittyy sopimuksiin, koulutuksissa on huomioitu johtotehtävien ja esihenkilötyön muitakin ulottuvuuksia. Työelämän ­kehittämisen kysymykset kiinnostavat yhä enemmän. Tuija Liljander kertoo, että työelämän kehittämisen ­osaamista löytyy KT:ssa henkilöstövoimavarojen kehittämisen yksiköstä.

– Järjestämme koulutuksia myös ­yhteistyössä. Tällaisia ovat esimerkiksi työhyvinvointia koskevat koulutukset ja johtamisvalmennukset, jotka täydentävät perustarjontaamme. ■

23.2.2024