Asian päällä
1
/2024

Text: Tuula Alasalmi Bild: Markus Sommers

”Utbildning stöder arbetsgivarna”

Känner du till KT:s utbildningar? Avgiftsfria utbildningar som huvudsakligen ordnas på distans erbjuder aktuellt spetskunnande för såväl ledningen, chefer som experter inom personalförvaltning. 

Tuija LIljander.

Utbildningschef Tuija Liljander berättar att det ännu är relativt nytt att KT ordnar utbildningar i egen regi. År 2021 ändrades lagen så att KT blev ett självständigt offentligrättsligt samfund. KT:s utbildningsverksamhet inleddes år 2022.
Ändringen är positiv för utbildningsdeltagarna, eftersom merparten av utbildningarna hålls på distans och distansutbildningarna är gratis för deltagarna, eftersom de ingår i KT:s medlemsavgift.

Då är det möjligt och förnuftigt att fler deltagare än tidigare deltar från samma organisation. Enligt Liljander är KT tvungen att uppbära en måttlig deltagaravgift för närutbildningarna som täcker kostnaderna för lokalen och serveringen.

– Tidigare kanske organisationen skickade chefen på utbildning, och hen förmedlade informationen till experterna. Nu kan exempelvis löneräknarna själva delta i webbinarier och får informationen direkt av våra utbildare.

 

På närutbildning uppstår nätverk

Distansutbildning är dagens melodi. Tuija Liljander medger att det har varit utmanande att locka deltagare till närutbildningar.

– Visst är det tidsmässigt behändigt med webbinarier. Man kan delta flexibelt under arbetsdagen och undviker resekostnader.

Liljander påminner dock om att det finns fördelar med att delta fysiskt.

– Vid närutbildning utgör nätverkande och möjligheten att diskutera med utbildarna och kollegor viktiga bonusar.

Närutbildningarna har varit mycket omtyckta, men merparten av dem har hållits i Helsingfors.
Regionala utbildningar har endast hållits på svenska i Vasa. Detta kommer att ändras denna vinter.

– I början av året höll vi en aktualitetsdag för chefer inom den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken i Kuopio och Seinäjoki. Dessutom kommer det att hållas en utbildning i arbetsrätt på svenska i Vasa.

Vad gör man om ämnet intresserar, men man inte kan närvara?

– Vi har inte automatiskt ordnat både när- och distansutbildning på samma tema. Ibland har vi senare hållit ett webbinarium om närutbildningen inte har blivit av.

Flexibiliteten ökas av möjligheten att se inspelningar av en del av utbildningarna. En webbutbildning om löneräkning som avläggs självständigt är under planering.

– Det önskas hela tiden fler inspelningar. Man får tillgång till utbildningsmaterialet i förväg och kan göra anteckningar i det, vilket även stöder inlärningen, nämner Liljander.

Inspelningar och material finns alltid tillgängliga till slutet av månaden efter utbildningen.

 

Kompetensutveckling på alla nivåer

Utbildningsantalet är svagt uppåtgående. År 2023 ordnade KT 76 utbildningar, och för våren 2024 planeras nästan femtio utbildningar.

– Det är viktigt att vi kan reagera flexibelt på avtalsförhandlingar och andra aktuella frågor, och omgående tillhandahålla utbildningar rörande dessa.

Som utbildare är KT:s absoluta trumf möjligheten att erbjuda försthandsinformation om arbets- och tjänstekollektivavtalen och tillämpningen av dem samt andra aktuella teman. KT:s sakkunniga fungerar som utbildare.

– Som utbildare fungerar samma personer som har deltagit i avtalsförhandlingarna och andra arbetsgrupper. På utbildningarna kan man ställa preciserande frågor till dem. Deltagarna har också gett beröm för exempel på praktiska fall.

 

Utbildningarna passar även för företag

Utbildningarna är riktade till alla KT:s medlemsorganisationer. Ledning, chefer och experter med en arbetsgivarroll i kommunerna, välfärdsområdena och hos KT:s företagsmedlemmar är välkomna på utbildning.
Genom utbildningskalenderns sökfunktion är det lätt att hitta utbildningar som intresserar. Kalendern finns på KT:s webbplats>

Tuija Liljander berättar att bland annat lönesättning, tjänst- och arbetsledigheter samt arbetstider är populära teman. Krävande anställningsfrågor, arbetarskydd och chefsutbildningar lockar även många deltagare.

– Vårt mål är att utveckla arbetsgivarnas kunnande. Genom utbildningarna stärker vi bland annat avtalskunnandet och avtalstillämpningen i det praktiska arbetet. Likaså fokuserar vi på frågor rörande lagstiftning som gäller arbetslivet, anställningsförhållanden, personalledning och arbetslivsutveckling.

Genom utbildningarna stöder vi även arbetsgivarna i förändringarna i arbetslivet. I fortsättningen funderar vi på hurdant kunnande som behövs i framtiden – och vad som behöver införas i utbildningsverksamheten.

Även om en stor del av utbildningarna fokuserar på avtalen har man även beaktat andra dimensioner av ledarskapet och chefsarbetet i utbildningarna. Frågor rörande arbetslivsutveckling väcker ett allt större intresse. Tuija Liljander berättar att kompetens inom arbetslivsutveckling finns på KT:s enhet för utveckling av personalresurser.

– Vi samarbetar även om att ordna utbildningar. Sådana är exempelvis utbildningar om arbetshälsa och ledarskapscoachningar, som kompletterar vårt grundläggande utbud. ■

23.2.2024