Tilastot
6
/2023

Teksti: Piitu Parmanne, työmarkkina-tutkija

Henkilöstömäärä nousi ennätyslukemiin

Kunnissa ja kuntayhtymissä työskenteli vuoden 2022 lokakuussa noin 441 000 palkansaajaa. Henkilöstön määrä on kasvanut jo viitenä vuotena peräkkäin.

Henkilöstövoimavarojen johtaminen

Henkilöstön määrä kasvoi kuntasektorilla viime vuonna kaksi prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstöä oli vuoden 2022 lokakuussa noin 9 000 enemmän kuin vuonna 2021. Vuoden 2023 alussa hyvinvointialueille siirtyi arviolta 52 prosenttia kuntasektorin henkilöstöstä, mikä on arviolta 227 000 palkansaajaa.

Luvut selviävät Tilastokeskuksen Kuntasektorin palkat 2022 -aineistosta, joka kerätään vuosittain kunta-alalta ja vastaisuudessa myös hyvinvointialueilta ja -yhtymiltä. Vuoden 2022 luvuissa hyvinvointialan henkilöstömäärä perustuu vielä arvioon kunta-alalta siirtyneistä palkansaajista.

 

Lisää lastenhoitajia ja koulunkäynninohjaajia

Kunta-alan henkilöstöstä noin puolet työskentelee Kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTESin piirissä. Yli kolmannes heistä työskentelee Kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen OVTESin piirissä. Näillä sopimusaloilla henkilöstömäärä kasvoi vuosien 2021 ja 2022 välillä yli 5 000 palkansaajalla.

Henkilöstön määrä kasvoi eniten KVTESin varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävässä ja koulunkäynninohjaajan tehtävässä. Opetushenkilöstön määrä kasvoi eniten tuntiopettajan ja luokanopettajan tehtävissä.

Hyvinvointialan palkansaajista valtaosa työskenteli Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työ- ja virkaehtosopimuksen eli SOTE-sopimuksen piirissä. Lokakuun 2022 tilastojen mukaan hyvinvointialueiden henkilöstömäärä kasvoi yli 4 000:lla.

Hyvinvointialueiden suurimmat ammattiryhmät ovat sairaanhoitajat ja lähihoitajat. Henkilöstömäärä kasvoi lukumääräisesti eniten hoiva-­avustajien ja lähihoitajien tehtävissä.

 

Lähde: Tilastokeskus, Kuntasektorin palkat 2022. Luvut eivät sisällä Ahvenanmaata.

27.12.2023