Pointti!
4
/2023

Patrik Tötterman

Miksi tarvitsemme TE-uudistusta?

Työllisyys on kasvanut voimakkaasti viime vuosina, mikä on KT:n työllisyys- ja sosiaalipolitiikan asiantuntija Patrik Töttermanin mukaan TE-toimistojen onnistumisen merkki. Miksi siitä huolimatta työvoimaviranomaiset siirtyvät valtiolta kunnille?

Patrik Tötterman on KT:n työllisyys- ja sosiaalipolitiikan asiantuntija.

 

Hallitus on asettanut pitkän aikavälin tavoitteeksi nykyistäkin korkeamman, 80 prosentin työllisyysasteen, jotta valtiontalous saadaan kestävälle pohjalle. Vaikka työllisyyskehitys on myönteistä, on työttömyysaste pysynyt kohtalaisen korkeana. Tämän lisäksi TE-toimistoissa on runsaasti vaikeasti täytettäviä avoimia työpaikkoja.

Työn tarjonta ja työnhakijat eivät siis kohtaa toisiaan, ja tästä ongelmasta pitää päästä eroon. Kun työllisyys vahvistuu, verotulot kasvavat ja julkisen talouden kestävyys paranee. Työvoimapalveluiden siirrossa kuntiin on siis paljon pelissä.

TE-uudistuksen julkilausuttuna tavoitteena on kasvattaa työllisyyttä edistämällä samanaikaisesti työvoiman kysyntää ja tarjontaa. Tässä yhtälössä työvoiman kysynnän edistäminen on ollut työvoimapalveluiden piirissä marginaalisessa asemassa. Muutos edellyttää uudenlaisia asiakaslähtöisiä palveluja sekä työnantajille että työnhakijoille – yhdessä tai erikseen. 

Vaikka uudessa laissa palvelujen sisältöön ei tehty muutoksia, kunnallinen palvelurakenne avaa mahdollisuuksia uudenlaiseen työllisyyden edistämiseen paikallisella tasolla.  Työvoimapalveluiden siirto kuntiin toimii näin kokonaisuudistuksen ensimmäisenä vaiheena.

Työvoimapalvelut muuttuvat osaksi laajempaa palveluiden kokonaisuutta, jolloin niistä on haettavissa synergiaetuja. Asiakaslähtöisten työvoimapalveluiden odotetaan vahvistavan myös kuntien elinvoimaa ja yritysten kilpailukykyä.

Ratkaisun avaimet löytyvät kuntien elinvoimapalveluiden hyödyntämisestä. Elinvoimapalvelut tarjoavat uuden mahdollisuuden edistää työpaikkojen syntyä.

TE-toimistojen työnvälityspalvelut ovat vähintäänkin kohtuullisesti onnistuneet niiden työnhakijoiden kanssa, joiden osaaminen ja työkyky vastaavat työmarkkinoilla tarjolla olevia työtehtäviä. Kuntiin on siirtymässä siis merkittävää osaamista niin sanotun kitkatyöttömyyden torjumiseksi.

Kitkatyöttömyydellä tarkoitetaan aikaa, joka osaavallakin työnhakijalla menee uuden työn hakemiseen. Tärkeää on, että myös tulevaisuudessa työttömäksi jääneet, tai vasta työttömyysuhan alla olevat työnhakijat, löytävät nopeasti uuden työpaikan.

Sen sijaan palvelujärjestelmämme on tähän mennessä varsin puutteellisesti pystynyt auttamaan vaikeammin työllistyviä. TE-uudistuksessa uusien työvoimaviranomaisten odotetaan pystyvän työllistämään vaikeasti työllistyviä tehokkaammin.

15.9.2023