Pointti!
1
/2023

Jaana Näsänen, kehittämispäällikkö

Hyvän tekeminen tuo merkityksellisyyttä

Työ voi joskus tuntua toistuvilta, laskettavilta suoritteilta: jälleen yksi katu aurattu, yksi matematiikan tunti pidetty tai padallinen pinaattikeittoa valmistettu. Mutta kyse on paljon muustakin kuin teoista, joista maksetaan vastineeksi palkkaa, KT:n kehittämispäällikkö Jaana Näsänen kirjoittaa.

Jaana Näsänen, bloggaaja

Työ on tekoja, joilla rakennetaan hyvinvointiyhteiskuntaa ja parempaa huomista – katu, ihminen ja pata kerrallaan. Työllä toteutetaan suurempaa tarkoitusta, merkityksellisyyttä, jonka perään työelämässä usein kaipaillaan.  

Frank Martelan ja Anne Birgitta Pessin (2018) määritelmä tarjoaa mielestäni osuvan kehyksen tarkastella, millainen työ tuottaa merkityksellisyyttä. Määritelmän mukaan työn laajempi päämäärä ja mahdollisuus itsensä toteuttamiseen vaikuttavat yleiseen arvioon siitä, että työ on mielekästä ja tekemisen arvoista. 

  Kunta- ja hyvinvointialoilla työn laajempi päämäärä on helppo tunnistaa. Työtehtävillä toteutetaan lakisääteisiä palveluja ja tuotetaan hyvää yhteiskuntaan. Aloilla tehtävä työ mahdollistaa yhteiskunnan jokapäiväisen toiminnan. Vanhemmat vapautuvat työhön, kun lapsilla on päivähoito. Lapset ja nuoret oppivat ja valmistuvat lopulta työelämään. Vesi- ja jätevesihuolto toimii ja terveyttä ylläpidetään. Työ tuottaa hyötyä koko yhteiskunnalle ja kaikille kansalaisille joka ikinen päivä. 

Merkitykselliseksi koettu työ heijastaa myös arvojamme, vahvuuksiamme ja kiinnostuksen kohteitamme. Merkityksellisyys on siten osittain myös subjektiivinen kokemus. Esimerkiksi harva vastuullisuutta arvostava kokee työnsä merkitykselliseksi, jos tehtävänä on myöntää pikavippejä, jotka ennustavat ylivelkaantumista. Työssään laajaa liikkumatilaa kaipaava voi kadottaa työnsä mielekkyyden tiukoissa ohjaksissa. 

OECD listasi vuonna 2000 julkisen sektorin keskeisiä arvoja. Ne ovat tasapuolisuus, laillisuus, rehellisyys, läpinäkyvyys, tehokkuus, tasa-arvo ja vastuullisuus. Kuin näihin arvoihin yhdistää työn tuottaman hyödyn muille ihmisille ja mahdollisuuden toteuttaa itseään, ei ole ihme, että kunta-ala eroaa muista aloista edukseen merkityksellisyyden kokemisessa. 

Työ- ja elinkeinoministeriön Työolobarometrissa kunta-ala on vuosi toisensa jälkeen saanut korkeimmat arviot työn merkityksellisyyden kokemisessa. Vuonna 2021 kunta-alan palkansaajista 93 prosenttia koki työnsä erittäin tai melko merkitykselliseksi.  

Kunta- ja hyvinvointialoilla työskentelevien kannattaakin joka päivä tuntea ylpeyttä siitä, että oma työ on aina enemmän kuin viisisataa annosta pinaattikeittoa tai auratut kadut. Lopputulos on aina itseä suurempaa.  

17.2.2023

Muita artikkeleita aiheesta