Tilastot
5
/2021

Juho Ruskoaho, työmarkkinatutkija
Kuva: Pixhill

Yhä useampi jatkaa pitkään töissä kuntasektorilla

Yli 60-vuotiaiden osuus kuntasektorin henkilöstöstä kasvaa. Viime vuoden lokakuussa 60 vuotta täyttäneitä oli töissä 14 000 enemmän kuin vuonna 2010. Samalla ajanjaksolla henkilöstömäärä vähentyi noin 8 600 henkilöllä.

Kuntasektorin henkilöstöstä 13 prosenttia oli lokakuussa 2020 yli 60-vuotiaita. Vuonna 2002 heidän osuutensa oli vain kolme prosenttia. Tähän on vaikuttanut työurien pidentyminen ja väestön ikääntyminen

Alle 30-vuotiaiden osuus on sen sijaan pysynyt koko 2000-luvun ajan noin kymmenen prosentin tienoilla.

Yhä useampi yli 60-vuotias kokoaikainen

Osa-aikaisesti työskentelevien määrä on ollut kuntasektorilla pitkään samanlainen. Lokakuussa 2020 miltei joka kuudes palvelussuhteessa olevista ei työskennellyt kokoaikaisesti.

Yli 60-vuotiailla osa-aikatyö on keskimääräistä yleisempää, mutta se on vähentynyt. Yli 65-vuotiaista 27 prosenttia työskenteli osa-aikaisesti. 60–65 -vuotiaista osa-aikatyötä teki noin joka viides eli osa-aikatyö on vähentynyt paljon 60–65 -vuotiailla.

Kokoaikaisesti sen sijaan työskentelee yhä useampi yli 60-vuotias. Vuonna 2010 yli 60-vuotiaista noin 72 prosenttia työskenteli kokoaikaisesti, vuonna osuus oli noussut jo 80 prosenttiin.

Koulutuksessa joka kymmenes yli 60-vuotias

Yli 60-vuotiaiden osuus henkilöstöstä vaihtelee toimialoittain. Koulutuksen toimialalla joka kymmenes on täyttänyt 60 vuotta, kun puolestaan kiinteistön- ja maisemanhoidossa, arkkitehti- ja insinööripalveluissa sekä kirjastojen, arkistojen ja museoiden henkilöstöstä jo noin joka viides on vähintään 60-vuotias.

Terveyspalveluissa ja sosiaalipalveluissa yli 60-vuotiaiden osuus on lähellä kuntasektorin keskimääräistä osuutta. Terveyspalveluiden toimialalla on töissä lähes 16 000 jo 60 vuotta täyttänyttä ja sosiaalihuollon avo- ja laitospalveluissa yhteensä yli 15 000.

Joka kolmas eläkkeelle kymmenen vuoden aikana

Kuntasektorin henkilöstön ikääntyminen näkyy eläköityvien määrässä. Kevan tietojen mukaan seuraavan kymmenen vuoden aikana eläkkeelle jää joka kolmas kuntasektorin työntekijä. Tämä koskee kaikkia eläkelajeja eli vanhuuseläkkeiden lisäksi myös työkyvyttömyyseläkkeitä.

Kunta-alan eläköitymisessä on nimikkeittäin melko suuria eroja. Kymmenen seuraavan vuoden aikana arvioidaan eläkkeelle siirtyvän noin 19 000 lähihoitajaa, 14 000 peruskoulun ja lukion opettajaa sekä 13 000 sairaanhoitajaa.

Lähde: Tilastokeskus Kuntasektorin palkat 2020 ja 2010, KT 2021

25.10.2021

Yhteystiedot

Juho Ruskoaho

pääekonomisti
Puhelin:
+358 9 771 2021
Matkapuhelin:
+358 44 532 8467
Sähköposti:
Juho.Ruskoaho@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT