Tilastot
5
/2021

Riikka Krause, työmarkkinatutkija

Henkilöstö pysyy sote-ammateissa

Tilastot eivät tue julkisuudessa esitettyjä väitteitä sote­henkilöstön alanvaihdosta. Kuntasektorilla sote-henkilöstön alanvaihto on suhteellisesti vielä vähäisempää.

KT on selvittänyt sote-­alan alanvaihtajien määrää jo usean vuoden ajan. Tilastojen perusteella sote-alan henkilöstön alanvaihtaminen on vähäistä, eikä eri vuosien välillä ole juurikaan muutoksia.

Sairaanhoitajien ja vastaavan tutkinnon suorittaneiden määrä kunta-alalla on kasvanut lähes 12 000 henkilöllä eli 34 prosentilla vuodesta 2003 vuoteen 2020. Lähihoitajatutkinnon tai vastaavan tutkinnon suorittaneiden määrä on kasvanut noin 20 000 henkilöllä eli 48 prosenttia.

Hoitohenkilöstön tarve kasvaa voimakkaasti 2030-lukua lähestyttäessä. Esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön ammattibarometrissä sairaanhoitajat ja lähihoitajat ovat työvoimapula-­ammattien listan kärjessä.

Hoitajapula ei johdu alalta poistumisesta, vaan hoitajia on tarjolla olevia työpaikkoja vähemmän. Ikääntymisen ja kiristyvän lainsäädännön vuoksi hoitajia tarvitaan vuosi vuodelta enemmän.

Terveys- ja hyvinvointialan koulutuksen suorittaneet sote-tehtävissä ja muissa tehtävissä
  Palkkarakennetilasto 2019 Palkkarakennetilasto 2018 Palkkarakennetilasto 2017
  Kaikki sektorit yhteensä Kunta-ala Kaikki sektorit yhteensä Kunta-ala Kaikki sektorit yhteensä Kunta-ala
Sote-tehtävissä työskentelevät yhteensä (sis. terveys- ja sosiaalitoimialalla työskentelevät sekä ammattiluokan perusteella sote-tehtävissä työskentelevät) 91,7 % 98,4 % 92,3 % 98,6 % 92,7 % 98,7 %
Muissa tehtävissä työskentelevät* 7,9 % 1,4 % 7,5 % 1,3 % 7,5 % 1,3 %
Lukumäärä yhteensä 316 440 206 959 308 674 204 313 301 584 200 503
Lähde: Tilastokeskus

Muilla kuin terveys- ja sosiaalitoimialalla työskentelevistä on poimittu ne, jotka ammattiluokan perusteella työskentelevät koulutustaan vastaavissa tehtävissä toimialaluokituksesta huolimatta.

*Muissa tehtävissä työskentelevissä voi olla myös koulutustaan vastaavassa tehtävässä työskenteleviä, sillä ammatti­luokasta ei käy ilmi välttämättä henkilön tehtävä.

25.10.2021

Yhteystiedot

Riikka Krause

työmarkkinatutkija
Puhelin:
+358 9 771 2231
Matkapuhelin:
+358 40 827 4170
Sähköposti:
Riikka.Krause@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT