Tilastot
4
/2021

Juho Ruskoaho, työmarkkinatutkija

Vakituinen henkilöstö pysyy kuntasektorilla

Vain pieni osa kunnissa ja kuntayhtymissä vakituisessa työsuhteessa vuonna 2019 olleista oli seuraavaan vuoteen mennessä poistunut kuntasektorin palveluksesta, käy ilmi Tilastokeskuksen tilastoista.

Hoitaja pitää käsissään muistiinpanoalustaa. Kuva: Pixhill.

Henkilöstön vaihtuvuutta voi tarkastella monesta kulmasta. Ihmiset siirtyvät eläkkeelle ja ovat työuran aikanakin tiettyjä ajanjaksoja pois töistä, esimerkiksi vanhempainvapaalla.

Tässä artikkelissa tarkastellaan Tilastokeskuksen Kuntasektorin palkat -aineistoja vuosilta 2019 ja 2020. Tarkastelussa ovat mukana vain ne kuukausipalkkaiset, jotka olivat alle 63-vuotiaita vuonna 2019.

Lisäksi aineistossa ovat kaikki ne, joilla oli palvelussuhde voimassa vuonna 2019 tai 2020, riippumatta siitä, oliko heille maksettu palkkaa. Näin vanhempainvapaalla olleet eivät tippuneet pois tarkasteluista.

Yhteensä kuntasektorilla oli vuoden 2019 lokakuussa alle 63-vuotiaita pääpalvelussuhteisia reilut 426 000. Vakituisessa palvelussuhteessa oli vajaat 328 000 ja määräaikaisena noin 98 000. Vuoden 2019 vakituisista 95,3 prosenttia oli kuntasektorilla myös 2020, kun vastaavasti määräaikaisessa palvelussuhteessa olleista näin oli kaikkiaan 75,8 prosenttia. Yhteensä lähes 91 prosenttia niistä, joilla oli palvelussuhde voimassa kuntaan vuonna 2019, oli suhde myös vuonna 2020.

Etenkin opettajat ja lääkärit pysyvät kuntasektorilla

Sopimusaloittain tarkastellen kuntasektorilla pysyivät erityisesti opettajat ja lääkärit. Lääkärien erikoistumiskoulutus tehdään usein erilaisissa koulutukseen soveltuvissa määräaikaisissa tehtävissä. Määräaikaiset työsuhteet kuuluvat tiettyyn uravaiheeseen. Senkin vuoksi määräaikaisista lääkäreistä lähes 90 prosenttia oli kuntasektorilla työssä myös vuosi myöhemmin.

Ammattinimikkeitä tarkastelemalla näkyy, että erityisesti koulutus- ja opetustehtäviin, pelastustoimeen sekä lääkärien tehtäviin liittyvät nimikkeet ovat kärkipäässä katsottaessa vakituisessa palvelussuhteessa olleen henkilöstön pysyvyyttä.

Sairaanhoitajista 96 prosenttia eli hieman keskimääräistä useampi oli pysynyt kuntasektorialla. Lähihoitaja-nimikkeellä 2019 työskennelleistä puolestaan 94,4 prosenttia oli jatkanut kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa. Luvut ovat suuria verrattaessa esimerkiksi vakituisena vuonna 2019 työskennelleisiin laitoshuoltajiin. Heistä alle 90 prosenttia oli enää vuonna 2020 kunta-alalla.

Valtaosa pysyi samalla toimialalla ja työnantajalla

Henkilö voi myös vaihtaa tehtävää kuntasektorin sisällä. Siksi tarkastelua tehtiin myös toimialatasolla. Sote-toimialoilla, kuten terveyspalveluissa sekä sosiaalihuollon avo- ja laitospalveluissa, voi vaihtaa tehtävää pysymällä koulutusta vastaavissa tehtävissä. Jos henkilö oli jollakin näistä toimialoista sekä 2019 että 2020, hänen tulkittiin pysyneen samalla toimialalla. Näin laskien sosiaalihuollossa työskentelevistä 93 – 94 prosenttia ja terveyspalveluissa ja koulutuksessa 95 prosenttia oli pysynyt samoissa tehtävissä.

Lisäksi ihmiset vaihtavat työpaikkaa esimerkiksi asuinpaikan vaihtumisen vuoksi. Tällaiset vaihdokset eivät näy, kun tarkastellaan vain sitä, löytyykö henkilö myös seuraavana vuonna aineistosta.

Kun tarkastellaan niiden osuutta, joilla on sama työnantaja vuosina 2019 ja 2020, on vakituisessa työsuhteessa vuonna 2019 olleista alle 63-vuotiasta 93,3 prosenttia pysynyt samalla työnantajalla. Vain muutama prosentti on siis vaihtanut työnantajaa kuntasektorin sisällä. Tämäkään tarkastelutapa ei tuo isoa eroa suurimpien nimikkeiden välisiin eroihin. Esimerkiksi sairaanhoitaja-nimikkeellä vuonna 2019 työskennelleistä vajaat 94 prosenttia ja lähi­hoitaja-nimikkeellä työskennelleistä vajaat 93 prosenttia on pysynyt samalla työnantajalla.

Vakituisessa palvelussuhteessa kunnalla 2019 olleiden pysyvyys nimikkeen mukaan

 • Perusopetuksen lehtori 98,4%
 • Palomies 97,7%
 • Lukion lehtori 97,6%
 • Perusopetuksen luokanopettaja 97,4%
 • Luokanopettaja 97,3%
 • Tuntiopettaja (päätoiminen) 97,3%
 • Erityisluokanopettaja 97,3%
 • Peruskoulun luokanopettaja 97,3%
 • Erikoislääkäri 97,2%
 • Peruskoulun lehtori 97,1%
 • Tuntiopettaja 97,0%
 • Koulunkäynninohjaaja 96,9%
 • Varhaiskasvatuksen opettaja 96,8%
 • Lehtori 96,7%
 • Osastonsihteeri 96,7%
 • Fysioterapeutti 96,6%
 • Terveydenhoitaja 96,6%
 • Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja 96,4%
 • Lastentarhanopettaja 96,0%
 • Sairaanhoitaja 96,0%
 • Hoitaja 95,8%
 • Hammashoitaja 95,7%
 • Toimistosihteeri 95,6%
 • Terveyskeskuslääkäri 95,5%
 • Lastenhoitaja 95,4%
 • Sosiaaliohjaaja 95,3%
 • Sosiaalityöntekijä 95,2%
 • Perhepäivähoitaja 94,7%
 • Lähihoitaja 94,4%
 • Ohjaaja 94,3%
 • Perushoitaja 94,2%
 • Laboratoriohoitaja 92,8%
 • Maatalouslomittaja 92,0%
 • Laitoshuoltaja 89,4%

 

 

 

14.9.2021

Yhteystiedot

Juho Ruskoaho

pääekonomisti
Puhelin:
+358 9 771 2021
Matkapuhelin:
+358 44 532 8467
Sähköposti:
Juho.Ruskoaho@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT