Statistik
4
/2021

Juho Ruskoaho, arbetsmarknadsutredare

Fastanställda stannar kvar i kommunsektorn 

Av dem som hade fast anställning i en kommun eller samkommun år 2019 hade bara en liten del lämnat kommunsektorn följande år. Det framgår av uppgifter från Statistikcentralen.

Hoitaja pitää käsissään muistiinpanoalustaa. Kuva: Pixhill.

Personalomsättningen kan granskas ur flera synvinklar. Folk går i pension eller stannar hemma från jobbet åtminstone vissa perioder, till exempel under föräldraledighet. 

I denna artikel granskas Statistikcentralens Löner inom kommunsektorn 2019 och 2020. Granskningen gäller endast månadsavlönade personer som år 2019 var under 63 år.

I materialet ingår alla de vars anställning var i kraft år 2019 eller 2020, oberoende av om de fått lön. Därmed faller inte anställda som råkat vara på föräldraledighet utanför granskningen.

I oktober 2019 hade kommunsektorn sammanlagt drygt 426 000 anställda under 63 år. Knappt 328 000 personer hade fast anställning medan 98 000 var anställda för viss tid. Av dem som hade fast anställning år 2019 var 95,3 procent fortfarande i kommunsektorn år 2020, och av dem som hade visstidsanställning var 75,8 procent kvar. Sammanlagt var 91 procent av dem som hade ett anställningsförhållande år 2019 fortfarande anställda år 2020.

Det är främst lärare och läkare som stannar kvar i kommunsektorn

En granskning per avtalsområde visar att det är främst lärare och läkare som stannar kvar i kommunsektorn. Läkare får ofta under sin specialiseringsutbildning olika tidsbundna uppgifter som lämpar sig för utbildningen. Visstidsanställningar hör ihop med en viss period i karriären. Därför var nästan 90 procent av de visstidsanställda läkarna fortfarande i kommunsektorn ett år senare.

Vid en granskning av yrkesbeteckningarna ser man att i synnerhet de som har att göra med utbildning och undervisning, räddningsväsendet och läkaruppgifter har den lägsta personalomsättningen bland personer med fast anställning.

Av sjuksköterskorna hade 96 procent dvs. lite fler än genomsnittet, fortsatt i kommunsektorn. Av dem med yrkesbeteckningen närvårdare år 2019 hade 94,4 procent fortsatt i kommunens eller samkommunens tjänst. Det är höga siffror jämfört med till exempel anstaltsvårdare med fast anställning 2019. Av dem fortsatte under 90 procent i kommunsektorn år 2020.

De flesta var kvar i samma bransch hos samma arbetsgivare. 

Personer kan också byta uppgifter inom kommunsektorn. Därför granskades uppgifterna också på sektornivå. Inom social- och hälsovårdssektorn, som till exempel i hälsovårdstjänsterna och öppen- och institutionsvård inom socialvården, kan man växla mellan olika uppgifter som motsvarar utbildningen. Om personen var i någon av dessa sektorer både 2019 och 2020 ansågs personen ha fortsatt i samma sektor. Räknat på det sättet hade 93–94 procent av de anställda inom socialvården och 95 procent inom hälsovårdstjänsterna och utbildningen fortsatt med samma uppgifter.

Folk byter arbetsplats också i samband med byte av bostadsort. Sådana byten syns inte om man bara granskar huruvida personen återfinns följande år i statistiken. När man granskar andelen personer med samma arbetsgivare år 2019 och 2020, hade 93,3 procent av de fastanställda som var under 63 år 2019 stannat hos samma arbetsgivare. Endast några procent hade bytt arbetsgivare inom kommunsektorn. Detta sätt att granska materialet gav inte heller stora skillnader mellan de största yrkesbeteckningarna. Till exempel hade 94 procent av de anställda med yrkesbeteckningen sjukskötare och nästan 93 procent av dem med beteckningen närvårdare år 2019 fortsatt hos samma arbetsgivare. 

Fast anställda 2019 som hållits kvar i kommunen, enligt yrkesbeteckning 

 • Grundskolelektor 98,4%
 • Brandman 97,7% 
 • Gymnasielektor 97,6% 
 • Klasslärare inom grundläggande utbildning 97,4%
 • Klasslärare 97,3%
 • Timlärare (i huvudsyssla) 97,3%
 • Specialklasslärare 97,3%
 • Klasslärare i grundskolan 97,3%
 • Specialistläkare 97,2% 
 • Lektor i grundskolan 97,1%
 • Timlärare 97,0%
 • Skolgångshandledare 96,9%
 • Lärare inom småbarnspedagogik 96,8%
 • Lektor 96,7% 
 • Avdelningssekreterare 96,7%
 • Fysioterapeut 96,6%
 • Hälsovårdare 96,6%
 • Barnskötare inom småbarnspedagogik 96,4%
 • Barnträdgårdslärare 96,0%
 • Sjukskötare 96,0%
 • Skötare/vårdare 95,8%
 • Tandskötare 95,7%
 • Byråsekreterare 95,6%
 • Hälsocentralläkare 95,5%
 • Barnskötare 95,4%
 • Socialhandledare 95,3%
 • Socialarbetare 95,2%
 • Familjedagvårdare 94,7%
 • Närvårdare 94,4%
 • Handledare 94,3% 
 • Primärskötare 94,2%
 • Laboratorieskötare 92,8%
 • Lantbruksavbytare 92,0%
 • Anstaltsvårdare 89,4%

14.9.2021

Ytterligare information

Juho Ruskoaho

chefsekonom
Telefon:
+358 9 771 2021
Mobiltelefon:
+358 44 532 8467
E-post:
Juho.Ruskoaho@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT