Tilastot
3
/2019

Kuva: Pixhill

Suuria eroja eri ammattien sairauspoissaoloissa

Kunta10-tutkimuksen mukaan sairauspoissaolot lisääntyivät viime vuonna, mikä heijastelee yleistä sairauspoissaolokehitystä. Yli 50-vuotiaiden poissaolot ovat tasoittuneet, mutta nuorten poissaolojen määrä on kääntynyt kasvuun.

Mies potee huonoa oloa sohvalla.

Omasta sairaudesta johtuvia sairauspoissaoloja oli kunta-alalla keskimäärin 17 päivää vuonna 2018.

Vuonna 2018 kuntatyöntekijät olivat poissa työstä oman sairauden takia keskimäärin 17 päivää. Lyhyet, 1–3 päivää kestävät sairauspoissaolokerrat jatkoivat kasvuaan, mutta myös pidemmät poissaolot kääntyivät nousuun vuonna 2018.

Sairauspoissaolojen määrä laski kunta-alalla vuosina 2008–2013. Tämän jälkeen vuosittaisten sairauspoissaolopäivien määrä pysyi tasaisena ollen noin 16,7 päivää/työntekijä vuoteen 2018 saakka.

Ammattiryhmien poissaoloissa suurta vaihtelua

Ammattiryhmien välillä on edelleen moninkertaisia eroja vuotuisissa sairauspäivissä. Vähiten kunta-alalla pois työstä oman sairauden takia ovat rehtorit (6,5 päivää), lehtorit ja tuntiopettajat (8,5 päivää) ja lääkärit (9,9 päivää).

Kuntatyöntekijöistä eniten sairauspoissaolopäiviä on kodinhoitajilla (31,9 päivää), koulunkäyntiavustajilla (26,7 päivää) sekä hoitajilla, lähihoitajilla ja laitoshuoltajilla (24,9 päivää).

Nuorten poissaolot huolestuttavat

Ikäryhmien väliset erot sairauspoissaoloissa ovat tasoittuneet alle 50-vuotiaitten ikäryhmissä. Huolestuttavaa on kuitenkin se, että tasoittumista selittää etenkin nuorten sairauspoissaolojen lisääntyminen.

Vuonna 2000 yli 50-vuotiaat olivat poissa töistä sairauden takia keskimäärin 21 päivää, 40–50-vuotiaat 16 päivää, 30–40-vuotiaat 15 päivää ja alle 30-vuotiaat 13 päivää.

Vuonna 2018 yli 50-vuotiaat sairastivat keskimäärin 19 päivää, alle 30-vuotiaat, 30–40-vuotiaat sekä 40–50-vuotiaat 16 päivää.

Yli 90 000 kuntatyöntekijän sairauspoissaoloja seurataan

Työterveyslaitoksen Kunta10-tutkimus on Suomen suurin kunta-alan henkilöstön seurantatutkimus ja sen tuloksia hyödynnetään monin tavoin. Kunnissa käytetään tutkimuksen tuloksia käytetään henkilöstön hyvinvoinnin ja työelämän laadun parantamiseen.

Kunta10-tutkimuksessa on mukana kuusi yli 100 000 asukkaan kaupunkia ja niiden viisi lähikaupunkia: Espoo, Helsinki, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Raisio, Nokia, Valkeakoski, Naantali ja Virrat. Helsinki oli mukana tutkimuksessa ensimmäistä kertaa vuonna 2014.

Tutkimuksen kohderyhmään kuuluu kaikki noin 90 000 tutkimukseen osallistuvien kuntien palveluksessa olevaa vakinaista työntekijää ja pitkäaikaista sijaista. Tämä yhdessä sairaalahenkilöstön hyvinvointitutkimuksen kanssa vastaa lähes 30 prosenttia kunta-alan työntekijöistä.

Kunta10-tutkimuksen sairauspoissaolotilastot Työelämätieto-palvelussa >

5.6.2019