Työelämän kehittäminen
3
/2019

Jorma Palola, neuvotelupäällikkö
Kuva: Pixhill

Aktiiviseen EU-edunvalvontaan

Kuntatyönantajien on tärkeä saada äänensä kuuluviin kansallisessa ja EU-tason päätöksenteossa. Valtaosa EU-tason päätöksistä vaikuttaa suomalaisiin kuntiin suoraan tai välillisesti.

EU:n lippuja rivissä EU-rakennuksen edessä

Pohjoismaissa kunnilla on laajat hyvinvointipalveluihin liittyvät tehtävät. Muualla Euroopan unionin jäsenmaissa palvelujen järjestämistavat vaihtelevat huomattavasti. Myös pohjoismaiden kunta-alan neuvottelu- ja sopimusjärjestelmät ovat Euroopassa vähemmistönä.

EU:lla on yksinomainen toimivalta kilpailupolitiikan alalla ja vahva toimivalta myös sisämarkkina-asioissa, joten Euroopan komissiolla on taipumus vyöryttää kilpailu- ja sisämarkkinapolitiikkaa myös hyvinvointipalveluihin, joissa toimivalta on jäsenvaltioilla.

Palvelujen ja työelämän kehittämisestä huolta kantavien kuntatyönantajien on tärkeä saada äänensä kuuluviin kansallisessa ja EU-tason päätöksenteossa.

Työmarkkinaosapuolet vaikuttavat EU:ssa

Euroopan tason työmarkkinaosapuolet voivat harkintansa mukaan ottaa asioita vuoropuhelun ja sopimusneuvottelujen kohteeksi. EU-sääntelyssä komissiolla on aloitemonopoli, mutta työmarkkinapolitiikan alalla komission pitää ennen ehdotustensa tekemistä kuulla työmarkkinaosapuolia.

Työmarkkinaosapuolet voivat tällöin ilmoittaa komissiolle halunsa aloittaa vuoropuhelu ja edetä vaikka sopimukseen asiassa. Sopimus voidaan puolestaan panna täytäntöön myös työmarkkinaosapuolten ja kansallisten käytäntöjen mukaisesti tai neuvoston asetuksella.

Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelusta on tullut osa Euroopan unionin hallintotapaa, jolla toimielimet vahvistavat oman toimintansa oikeutusta. Työmarkkinaosapuolten vaikutusvalta kuitenkin rapistuu, jos ne eivät keskinäisessä vuoropuhelussaan löydä yksimielisyyttä tai pysty neuvottelemaan.

EU ohjaa myös julkisia hyvinvointipalveluja

Euroopan tason politiikan valmistelussa EU määrittää tavoitteet, rahoittaa niiden mukaista toimintaa ja seuraa tavoitteiden toteutumista. Näin EU ohjaa kansallisia toimia niilläkin alueilla, joissa toimivalta on perussopimuksen mukaan jäsenvaltioilla.

Talouspolitiikan ohjausjakson valmistelun yhteydessä käsitellään myös työllisyys- ja sosiaalipolitiikan kysymyksiä. EU:n koulutuspolitiikkaa on toistaiseksi valmisteltu tästä irrallaan.

Työnantajayhteistyötä kannattaa hyödyntää

EU:n päätöksentekoon voi vaikuttaa parhaiten valmistelun alkuvaiheessa. Sen vuoksi on tärkeää hyödyntää Euroopan tason työnantajayhteistyötä ja siinä saavutettavaa yhteyttä komissiossa tapahtuvaan valmisteluun.

Suomessa ministeriöiden yhteydessä toimivat EU-asiain valmistelujaostot ovat edunvalvonnallisesti tärkeitä kanavia, mutta jaostot toimivat eri tavoin ja eivätkä ne useinkaan tarjoa tietoa ja keskustelumahdollisuutta komissiossa valmisteltavana olevista asioista.

Lisäksi Euroopan tason edunvalvonta tarjoaa mahdollisuuden koota kuntatyönantajien yhteiset edunvalvontatavoitteet ja valvoa etuja yhteydenpidolla komissioon ja Europan parlamentin jäseniin.

5.6.2019

Yhteystiedot