Työelämän kehittäminen
2
/2019

Hyvän elämän toimintamalli

Kunta-alan vahvuudet voi tuoda esiin Hyvän elämän toimintamallilla. Työn ja muun elämän yhteensovittamisen hyviä käytäntöjä jaetaan myös Kuntekon Perheystävälliset kuntatyöpaikat -oppimisverkostossa.

Piirros äidistä, lapsesta ja lastenrattaista

Kuntatyöpaikkojen perhemyönteisyyttä selvitettiin KT:n ja pääsopijajärjestöjen yhteisellä selvityksellä syksyllä 2016. KT:n yhteyshenkilöt kunnissa ja kuntayhtymissä pitivät onnistunutta työn ja muun elämän yhteensovittamista merkityksellisenä sekä henkilöstön työhyvinvoinnin että työpaikan houkuttelevuuden kannalta. Myönteiset vaikutukset työpaikalle näkyvät vähentyneinä kustannuksina ja parantuneena tuloksena.

KT:n johtavan työelämän kehittämisen asiantuntija Niilo Hakosen mukaan suomalainen yhteiskunta luo hyvän perustan työn ja muun elämän yhteensovittamiselle.

– Perhevapaista säädetään lailla. Perheet voivat tehdä valintoja lastenhoidon järjestämisessä. Koulutus on joko täysin maksutonta tai hyvin edullista. Perhettä tuetaan laadukkaalla neuvolatoiminnalla.

Suomalaisten työpaikkojen omaa aikaansaannosta on se, että Suomessa on Euroopan joustavimmat työajat.

– Nykyisin yhä useampi yritys tai julkinen organisaatio pyrkii johtamisellaan ja toimintakulttuurillaan edistämään työn ja muun elämän yhteensovittamista, koska siinä onnistumisen tiedetään hyödyttävän sekä organisaatiota että työntekijää.

Työnantajat pitävät perheystävällisyyttä myös rekrytointivalttina.

Kunta-alalla ratkaisuja työn ja muun elämän yhteensovittamiseen haetaan Kuntekon Perheystävälliset kuntatyöpaikat -oppimisverkostossa. Verkosto kerää kuntaorganisaatioita jakamaan ja kehittämään käytännön toimintamalleja.

Hyvistä käytännöistä on luotu kunta-alalle oma Hyvän elämän toimintamalli, joka soveltuu kaiken kokoisille kuntaorganisaatioille. Malli ei edellytä jonkin tietyn toimintatavan käyttöä, vaan tarjoaa prosessia, jonka avulla edetä organisaatioon parhaiten sopivilla tavoilla.

Kuntekon Perheystävälliset kuntatyöpaikat -oppimisverkosto järjestää huhti-toukokuussa webinaareja, joissa voi kuulla, millaisia malleja työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen on tarjolla. Lisää tietoa maksuttomista webinaareista ja Hyvän elämän toimintamallista: kunteko.fi

9.4.2019

Yhteystiedot

Niilo Hakonen

johtava työelämän kehittämisen asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2025
Matkapuhelin:
+358 40 820 6800
Sähköposti:
Niilo.Hakonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT