Tilastot
5
/2018

Anne Hotti, johtava työmarkkinatutkija

Ulkomaalaistaustaisia kunta-alalla yhä enemmän

Ulkomaalaistaustaiset työskentelevät kunnissa 
etenkin palvelu- ja hoivapalvelutehtävissä. Asiantuntija- ja erityisasiantuntija-ammateissa toimivien ulkomaalaistaustaisten määrä on kuitenkin myös kasvussa.

Symbolikuvia kunta-alan ammateista, joissa ulkomaalaistaustaisia työskentelee eniten.

Tilastokeskuksen mukaan ulkomaalaistaustaisia oli Suomessa viime vuonna 384 000. Tämä on 7,6 prosenttia koko Suomen väestöstä. Vuodesta 1990, jolloin ulkomaalaistaustaisia oli 38 000, heidän määränsä on yli kymmenkertaistunut.

Ulkomaalaistaustaisten yleisin taustamaa oli vuonna 2017 entinen Neuvostoliitto. Seuraavaksi suurimpiin taustamaihin kuuluivat Viro, Irak, Somalia ja entinen Jugoslavia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Työterveyslaitoksen toteuttaman ulkomaista syntyperää olevien työ- ja hyvinvointitutkimuksen (UTH) mukaan ulkomaalaistaustaiset muodostivat noin kuusi prosenttia eli 144 000 kaikista 15–64-vuotiaista työllisistä vuonna 2014.

Palvelu- ja siivousala työllistävät runsaasti

KT Kuntatyönantajat tilasi nyt jo kolmatta kertaa Tilastokeskukselta tilaston, jossa tieto ulkomaalaistaustaisuudesta yhdistettiin väestörekisteritilastosta kuntasektorin lokakuun palkkatilaston ammattiryhmätietoihin (ISCO).

Kuntasektorilla työskenteli yhteensä 14 486 ulkomaalaistaustaista palkansaajaa lokakuussa 2017. Tämä on 3,5 prosenttia koko kuntasektorin palkkaa saaneesta henkilöstöstä. Ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden lukumäärä kuntasektorilla on kasvanut kahdessa vuodessa 1 500 henkilöllä.

Tällä hetkellä suurin ulkomaalais- taustainen ammattiryhmä on palvelu- ja hoitopalvelutyöntekijät. Tässä ryhmässä työskentelee 4 449 ulkomaalaistaustaista. Ryhmään kuuluvat muun muassa lähihoitajat, kodinhoitajat, lastenhoitajat ja koulunkäyntiavustajat.

Siivoojat ovat myös suuri ulkomaalaistaustainen ammattiryhmä. He kuuluvat ISCO-luokituksen mukaan ammattiryhmään muut työntekijät.

Joka kymmenes lääkäri ulkomaalaistaustainen

Ulkomaalaistaustaisten määrä on kasvanut reippaasti myös korkeammin koulutetuissa asiantuntija- ja erityisasiantuntija-ammattiryhmissä. Näihin kuuluvat esimerkiksi sairaanhoitajat, opettajat ja lääkärit.

Lääkärit ovat tällä hetkellä lukumääräisesti neljänneksi suurin ulkomaalaistaustainen ammattiryhmä. Jo joka kymmenes lääkäri on ulkomaalaistaustainen.

Johtajissa ja ylimmissä virkamiehissä ulkomaalaistaustaisten määrä on vielä vähäinen. Ammattiryhmässä maanviljelijät, metsätyöntekijät yms., johon maatalouslomittajat kuuluvat, ulkomaalaistaustaisten määrä on jonkin verran vähentynyt.

Kunta-alan ammattiryhmiä, joissa työskentelee runsaasti ulkomaalaistaustaisia
  Yhteensä lkm Ulkomaalaistaustaiset lkm Ulkomaalaistaustaisten %-osuus Muutos 2015/2017, lkm
Lähihoitajat, muut terveydenhuollon työntekijät ja kodinhoitajat 55 596 2 778 19,2 563
Koti-, hotelli- ja toimistosiivoojat ym. 20 753 2 534 17,5 376
Sairaanhoitajat, kätilöt ym. 52 702 1 509 10,4 94
Lääkärit 13 678 1 414 9,8 49
Lastenhoitajat ja koulunkäyntiavustajat 40 014 1 307 9 135
Peruskoulun alaluokkien opettajat ja lastentarhanopettajat 39 262 573 4 21
Lainopilliset asiantuntijat, sosiaalialan ja seurakunnan työntekijät 18 330 457 3,2 91
Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät 6 533 424 2,9 27
Eläintenkasvattajat 2 892 322 2,2 -66
Muut opetusalan asiantuntijat 10 879 248 1,7 63
         

24.10.2018

Yhteystiedot

Anne Hotti

johtava työmarkkinatutkija
Puhelin:
+358 9 771 2324
Matkapuhelin:
+358 50 527 1092
Sähköposti:
Anne.Hotti@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT