Tilastot
3
/2018

Kuva: Pixhill

Henkilöstömäärä väheni

Kunta-alan henkilöstömäärän väheneminen jatkuu. Vuosien 2016 ja 2017 välillä suhteellisesti eniten väheni tuntipalkkaisten määrä.

Laskeva pylväsdiagrammi

Kunta-alalla työskenteli 419 000 palkansaajaa lokakuussa 2017. Henkilöstömäärä väheni 2 233 palkansaajalla eli puolella prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna. Tiedot ovat Tilastokeskuksen tuoreesta kuntasektorin palkkatilastosta.

Kunta-alan henkilöstömäärän väheneminen jatkui jo kuudetta vuotta. Korkeimmillaan kunta-alan henkilöstömäärä oli vuonna 2011, jolloin kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa oli 441 000 henkilöä. Vuodesta 2011 henkilöstömäärä on vähentynyt yhteensä 22 373 palkansaajalla eli 5,1 prosentilla.

Sopimusaloittain tarkasteltuna lääkärien, muusikoiden ja näyttelijöiden lukumäärät kasvoivat hieman. Muilla sopimusaloilla henkilöstömäärä väheni. Lukumääräisesti eniten väheni KVTES-henkilöstö.

KVTES on kunta-alan suurin sopimusala ja sitä noudatetaan lähes 310 000 palkansaajaan. KVTES:n suurimpia ammattiryhmiä ovat sosiaali- huollon henkilöstö, terveydenhuollon hoitohenkilöstö sekä varhaiskasvatuksen henkilöstö.

Suhteellisesti eniten väheni tuntipalkkainen henkilöstö. Tuntipalkkaisia ovat muun muassa katujen kunnossa- ja puhtaanapitotöissä, puisto- ja puutarhatöissä ja erilaisissa rakennus- ja asennustöissä työskentelevät henkilöt.

Lokakuussa 2017 kunta-alalla työskentelevistä oli kuukausipalkkaisia 411 424 ja tuntipalkkaisia 7 402. Palkattomalla virkavapaalla, työlomalla tai muuten poissa oli noin 30 000 ihmistä.

Kunnallisesta henkilöstöstä 26 prosenttia oli virkasuhteisia ja 74 prosenttia työsuhteisia. Naisia oli 80 prosenttia henkilöstöstä.

Kokonaisansiot keskimäärin 3 146 euroa kuukaudessa

Kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansiot olivat lokakuussa 2017 keskimäärin 3 049 euroa kuukaudessa. Kokonaisansiot olivat keskimäärin 3 146 euroa kuukaudessa.

Lokakuussa 2017 säännöllisen työajan ansiot olivat KVTES:n sopimusalalla keskimäärin 2 742, opetusalalla 3 756, teknisten sopimusalalla 3 113 ja lääkäreillä 5 958 euroa kuukaudessa.

Kokonaisansiot olivat KVTES:n sopimusalalla keskimäärin 2 777, opetusalalla 3 822, teknisten sopimusalalla 3 227 ja lääkäreillä 7 401 euroa kuukaudessa.

Lokakuusta 2016 lokakuuhun 2017 säännöllisen työajan ansiot nousivat keskimäärin 0,4 prosenttia ja kokonaisansiot keskimäärin 0,3 prosenttia. Tarkastelujaksoon ei sisälly kuntasektorilla valtakunnallisesti sovittuja sopimuskorotuksia.

Sopimusalojen ansiokehitykseen ovat vaikuttaneet toisaalta liukumat ja toisaalta rakenteelliset muutokset.

Tuntipalkkaisten säännöllisen työajan tuntiansio lisineen oli lokakuussa 2017 keskimäärin 14,78 euroa ja kokonaiskeskituntiansio keskimäärin 15,13 euroa.

31.5.2018