KT-kulma
2
/2018

Markku Jalonen, kunta-alan työmarkkinajohtaja
Kuva: Jarmo Teinilä

Kuntasopimukset saatiin neuvotellen maaliin

KT ja pääsopijajärjestöt ovat sopineet pitkien ja vaikeiden neuvottelujen jälkeen uusista kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksista. Kunta-alan ratkaisuhakuinen neuvottelukulttuuri osoitti jälleen toimivuutensa.

Markku Jalonen, kunta-alan työmarkkinajohtaja

Sopimuskauden pituus on kaksi vuotta ja kaksi kuukautta. Työrauha ulottuu vuoden 2020 maaliskuun loppuun saakka. Pitkä sopimuskausi luo osaltaan edellytyksiä sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanolle.

Sopimusten kustannusvaikutus vastaa liittokierroksella syntynyttä niin sanottua yleistä linjaa. Kuluvana vuonna työvoimakustannukset nousevat keskimäärin 0,86 prosenttia ja ensi vuonna 2,36 prosenttia. Lisäksi erillisen tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän kustannusvaikutus on 0,67 prosenttia vuonna 2019.

Kaikilla kunta-alan sopimusaloilla jaetaan myös paikallinen järjestelyvaraerä, jonka suurus on esimerkiksi KVTES:ssä 1,2 prosenttia. Paikallisilla erillä voidaan kehittää palkkausjärjestelmiä ja edistää tuloksellisuutta. Jollei paikallisissa neuvotteluissa päästä yhteisymmärrykseen, työnantaja päättää paikallisten erien käytöstä.

KT ja pääsopijajärjestöt pitävät tärkeänä tuloksellisuuden edistämistä ja tuottavuuden parantamista. Sopimusratkaisu sisältää erillisen paikalliseen tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän, jonka maksaminen perustuu kuntatyönantajan strategian mukaisin tuottavuustavoitteisiin ja niiden toimeenpanoon.

Kertaerän edellyttämät tuottavuustavoitteet voidaan kytkeä jo käynnissä olevaan strategiatyöhön ja siinä on mahdollista hyödyntää jo käytettyjä arviointimenetelmiä. Kertaerän maksamisen edellyttämät tuottavuuden parantamisen toimenpiteet toteutetaan vuosien 2018 ja 2019 aikana.

Sopimuskauden aikana tehdään palkka- ja työvoimakustannusselvitys, jossa verrataan kunta-alan palkkoja ja muita työnantajamaksuja yleisiin työmarkkinoihin. Johtopäätöksiin palataan sen jälkeen, kun selvitys valmistuu.

Kunta-alan uudet sopimukset sisältävät poikkeuksellisen laajat muutokset erityisesti yleisiin työaikamääräyksiin. Merkillepantavaa on myös vuosien työn jälkeen saavutettu ammatillisten opettajien pysyvä siirtyminen vuosityöaikajärjestelmään.

22.3.2018

Yhteystiedot

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT