Sopimukset
2
/2017

Tuula Vaskelainen, työmarkkina-asiamies
Kuva: Pixhill

Kansalaisopiston tuntiopettajan lomakorvaus

Kansalais- ja kansanopistojen sekä lasten ja nuorten taidekoulujen tuntiopettajien oikeus vuosilomaan tai lomakorvaukseen määräytyy vuosilomalain mukaan.

Kunta-alan opettajien laskennalliset vuosilomat ja vuosilomat määräytyvät OVTES:n ja KVTES:n mukaisesti. Poikkeuksena tästä ovat kansalais- ja kansanopiston sekä lasten ja nuorten taidekoulun tuntiopettajat, joiden oikeus vuosilomaan tai lomakorvaukseen määräytyy vuosilomalain mukaan.

Tuntiopettajan lyhytaikainen palvelussuhde

Tuntiopettajan palvelussuhde on yleensä lyhytaikainen, koska opiston työvuosi on enintään 7–8 kuukauden mittainen ja päättyy jo huhtikuussa. Tuntiopettajien työsuhde päättyy pääsääntöisesti jo ennen lomakauden alkua, joten vuosilomaa ei yleensä anneta. Vuosiloma on annettava 2.5.–30.9. Työsuhteen päättyessä tuntiopettajalle maksetaan lomakorvaus.

Jos tuntiopettajan työsopimuksen mukainen työaika on niin vähäinen, että vain osa kalenterikuukausista on täysiä lomanmääräytymiskuukausia, lomakorvauksen määrä lasketaan vuosilomalain 162/2005 12 §:n mukaisesti. Lomakorvaus on yhdeksän prosenttia työssäoloajalta maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä palkasta.

Lomakorvauksen perusteena olevaan palkkaan lisätään poissaoloajalta saamatta jäänyt palkka vuosilomalain 7 §:n mukaan seuraavissa tapauksissa, kun tuntiopettaja on ollut:

  • äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla, tilapäisellä hoitovapaalla tai pakottavista perhesyistä,
  • sairaana enintään 75 työpäivää,
  • lääkärin määräämässä kuntoutuksessa 75 työpäivää työsuhteen aikana,
  • sairauden leviämisen ehkäisemiseksi annetun viranomaisen määräyksen vuoksi,
  • lomautuksen takia 30 työpäivää kerrallaan.

Jos tuntiopettajalle ei ole työsuhteen aikana kertynyt yhtään vuosilomaan oikeuttavaa täyttä lomanmääräytymiskuukautta, lomakorvauksen määrä lasketaan vuosilomalain 16 § mukaisesti. Lomakorvaus on yhdeksän prosenttia työssäoloajalta maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä palkasta.

Lomakorvauksen perusteena olevaan palkkaan lisätään poissaoloajalta saamatta jäänyt palkka siltä ajalta, kun tuntiopettaja on ollut äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla.

Jos tuntiopettaja on opettanut niin paljon, että työsopimuksen mukainen työaika on kaikkina kalenterikuukausina ollut yli 14 päivää tai yli 35 tuntia, tuntiopettaja ansaitsee vuosilomaa vuosilomalain 5 § mukaisesti vähintään kaksi arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta.

Vuosiloma voidaan maksaa lomakorvauksena työsuhteen päättyessä tai antaa vapaana. Mikäli vuosiloma annetaan työntekijälle vapaana, sen antamisessa noudatetaan vuosilomalain 20 § ja 21 § määräyksiä.

Tuntiopettajan pitkäaikainen palvelussuhde

Jos tuntiopettajan työsuhde on jatkunut lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä vähintään vuoden, lomakorvauksen suuruus on 11,5 prosenttia. Muuten tuntiopettajan lomakorvaus määräytyy edellä esitetyn mukaisesti. 

30.3.2017

Yhteystiedot