KT-kulma
1
/2017

Markku Jalonen, kunta-alan työmarkkinajohtaja

Työvoimakustannusten sopeutus jatkuu

KT on seurannut 1990-luvulta lähtien kuntien ja kuntayhtymien työvoimakustannuksia ja niiden hallintaa vuosittaisella tiedustelulla. Tuoreen henkilöstömenosäästöjä koskevan tiedustelun mukaan kunnissa ja kuntayhtymissä säästettiin viime vuonna noin 350 miljoonaa euroa paikallisilla keinoilla. Kuluvana vuonna säästötarpeiden arvioidaan olevan samaa suuruusluokkaa.

Markku Jalonen

Valtaosa säästöistä syntyi hyödyntämällä luonnollista poistumaa, töiden uudelleen järjestelyillä, uusilla toimintatavoilla ja toimintoja tehostamalla. Säästöjä saatiin aikaan myös tiukentamalla rekrytointia, vähentämällä sijaisten ja määräaikaisten käyttöä, jättämällä virkoja ja toimia täyttämättä sekä tiukennetulla täyttölupamenettelyillä. Myös säästötarkoituksessa pidetyillä palkattomilla vapailla saatiin aikaan säästöjä. Suurin osa kokonaissäästöistä saavutettiin vuonna 2016 muilla keinoilla kuin lomautuksilla ja irtisanomisilla.

Kunta-alalla lomautettiin viime vuonna vain noin 2 400 henkilöä. Myös irtisanomia on kuntasektorilla hyvin vähän. Viime vuonna taloudellisin ja tuotannollisin perustein irtisanottiin noin 300 henkilöä.

Paikallisilla virka- ja työehtosopimuksilla henkilöstömenosäästöistä oli sovittu vain 11 kunnassa tai kuntayhtymässä. Vaikka työnantaja olisi käynnistänyt paikalliset neuvottelut henkilöstömenosäästöistä, osa tai kaikki henkilöstöjärjestöt ovat lähes poikkeuksetta kieltäytyneet tekemästä paikallista sopimusta. Paikallinen sopiminen ei tältä osin toimi kunta-alalla. Lomautuksilta tai irtisanomisiltakin on yleensä vältytty silloin, kun säästötoimenpiteistä on päästy paikalliseen sopimukseen.

Kunnallisen henkilöstön määrä vähenee edelleen noin prosentin vuosivauhtia. Henkilöstöjohdon arvioiden perusteella vuonna 2018 kuntasektorilla työskentelisi 414 000 palkansaajaa. KT on arvioinut, että tulevien maakuntatyönantajien palvelukseen siirtyisi vuoden 2019 alusta yli 210 000 työntekijää.

Kunnissa ja kuntayhtymissä yleistyvät talouden pitkäjänteiset tasapainottamis- ja tuottavuusohjelmat, joihin sisältyvät rakenteelliset muutokset ja ennakoiva henkilöstösuunnittelu. Ne tähtäävät työvoimakustannusten pysyvään hallintaan. Kaikki nämä toimet helpottavat myös tulevan maakuntauudistuksen muutoshaasteisiin vastaamista.

7.2.2017

Yhteystiedot

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT