KT-kulma
5
/2016

Markku Jalonen, kunta-alan työmarkkinajohtaja
Kuva: Jarmo Teinilä

KT:n asema ja tehtävät muuttuvat

KT:n valtuuskunta kannattaa sote- ja maakuntauudistuksesta antamassaan lausunnossa työmarkkinoita ja henkilöstöä koskevia lakiesityksiä. Historiallinen yli 220 000 palkansaajan siirto kunta- ja valtiosektorilta maakuntiin vaikuttaa perustavalla tavalla myös KT Kuntatyönantajien asemaan.

Markku Jalonen, työmarkkinajohtaja

Lakiesitys kuntien ja maakuntien työnantajaedunvalvonnan järjestämisestä merkitsee toteutuessaan sitä, että KT on ensi vuoden heinäkuusta alkaen kuntien ja kuntayhtymien lisäksi myös maakuntatyönantajien valtakunnallinen työnantajaorganisaatio.

Uudeksi nimeksi on ehdolla Kunta- ja maakuntatyönantajat KT, joka on itsenäinen julkisoikeudellinen yhteisö. Myös kuntien ja maakuntien määräysvallassa olevat yksityisoikeudelliset yhteisöt voivat vapaaehtoisesti valita työnantajajärjestökseen uuden KT:n.

Enimmäkseen verovaroin tuotettujen palvelujen työnantajaedunvalvonnan kokoaminen uuden KT:n alle on perusteltua muun muassa edunvalvonnan jatkuvuuden ja koordinaation varmistamiseksi. Myös työvoimakustannusten hallitseminen ja työrauhan turvaaminen puoltavat KT:n aseman muutosta.

Kunta- ja maakuntatyönantajat KT:n tehtävät on määritelty lakiesityksessä. Ne vastaavat laajemmin niitä tehtäviä, joista KT esimerkiksi työlainsäädännössä ja eläke-edunvalvonnassa jo nykyisin vastaa.

Työ- ja virkaehtosopimusten päätöksenteko jakautuu kolmeen osaan, kunta-, maakunta ja yritysjaostoon. Jaostojen jäsenistä valittavan työmarkkinakeskusjärjestön hallituksen vastuulla on laissa määrättyjen tehtävien lisäksi toiminnan koordinointi sekä taloudesta ja hallinnosta päättäminen.

Uuden KT:n organisaatio soveltuu niin keskusjärjestö-, liitto- kuin työnantajatason työmarkkinaedunvalvontaan.

18.10.2016

Yhteystiedot

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT