KT-kulma
4
/2015

Markku Jalonen, kunta-alan työmarkkinajohtaja
Kuva: Jarmo Teinilä

Vastuu on edelleen työmarkkinajärjestöillä

Tätä kirjoitettaessa on alkamassa työmarkkinakeskusjärjestöjen yritys löytää vielä kerran ratkaisu yhteiskuntasopimukseksi. Kahteen otteeseen sitä on jo yritetty tuloksetta ja sen jälkeen maan hallitus teki oman esityksen korvaaviksi säästöiksi.

Markku Jalonen, työmarkkinajohtaja

Kuluvan vuoden talouskasvu on jäämässä jälleen lähes pakkasen puolelle ja työttömyysluvut ovat kasvaneet huolestuttavaa vauhtia. Pelkästään perinteiset työmarkkinaratkaisut eivät enää riitä ratkaisemaan kilpailukyvyn, työllisyyden ja julkisen talouden ongelmia, vaan nyt tarvitaan viiden prosentin työvoimakustannusten alentaminen.

Tasapainottavina elementteinä jatkoneuvotteluissakin ovat esillä mm. taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla irtisanottujen muutosturvan ja työterveyshuollon parantaminen.

Eri aloja ja eri henkilöstöryhmiä koskeva tasapuolinen ratkaisu on löydettävissä, jos työmarkkinajärjestöt kantavat niille kuuluvan vastuun maan talouden tilasta ja työllisyydestä.

Mahdollinen ratkaisu voisi löytyä esimerkiksi siitä, että lomarahat puolitetaan ja toinen osa säästöistä tehdään työaikaa eri tavoin pidentämällä. Lomarahojen puolittaminen kohtelee kunta-alan henkilöstöä tasapuolisemmin kuin sunnuntaityökorvausten ja ylitöiden leikkaaminen.

Myöskään työnantajamaksujen alentaminen ei saa vääristää eri toimialojen välistä kilpailuasetelmaa.

Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset on muutettava vastaamaan mahdollista neuvotteluratkaisua tai hallituksen esityksiä viimeistään seuraavalla neuvottelukierroksella.

Yhteiskuntasopimuksen jatkoneuvottelujen lisäksi on tärkeää, että hallitus toteuttaa päättäväisesti hallitusohjelmassa olevia työelämän ja työlainsäädännön uudistuksia. Uudistuksilla voidaan alentaa työnantajan työllistämiskynnystä. Kuntien tehtäviä ja velvoitteita on myös vähennettävä hallitusohjelman mukaisesti.

21.9.2015

Yhteystiedot

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT