KT-kulma
4
/2015

Markku Jalonen, kommunsektorns arbetsmarknadsdirektör
Foto: Jarmo Teinilä

Arbetsmarknadsorganisationerna bör ta sitt ansvar

I skrivande stund börjar de centrala arbetsmarknadsorganisationerna än en gång försöka komma fram till ett samhällsfördrag. Två misslyckade försök har gjorts och efter det har regeringen kommit med sitt förslag till kompenserande besparingar.

Markku Jalonen, työmarkkinajohtaja

Den ekonomiska tillväxten håller på att gå nästan på minus i år igen och arbetslöshetssiffrorna har stigit oroväckande snabbt. Det räcker inte längre med enbart invanda arbetsmarknadsuppgörelser för att lösa problemen med konkurrenskraften, sysselsättningen och den offentliga ekonomin. Nu behövs det en fem procents sänkning av arbetskraftskostnaderna.

Också i de fortsatta förhandlingarna är de balanserande elementen bland annat bättre omställningsskydd för anställda som sägs upp av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker samt bättre företagshälsovård.

En balanserad lösning för olika branscher och olika personalgrupper står att finna, om arbetsmarknadsorganisationerna tar sitt ansvar för landets ekonomi och sysselsättning.

En möjlig lösning vore att exempelvis halvera semesterpenningen och sköta den återstående delen av besparingen genom att förlänga arbetstiden på olika sätt. En halvering av semesterpenningen drabbar personalen i kommunsektorn mer jämlikt än en minskning av söndagsersättningarna och övertiden.

Inte heller får en sänkning av arbetsgivaravgifterna snedvrida konkurrensen mellan olika branscher.

De kommunala kollektivavtalen bör ändras så att de motsvarar den eventuella förhandlingsuppgörelsen eller regeringens förslag senast under nästa avtalsrörelse.

Utöver att parterna fortsätter förhandla fram ett samhällsfördrag är det angeläget att regeringen beslutsamt genomför reformerna av arbetslivet och arbetslagstiftningen som ingår i regeringsprogrammet. Reformerna kan sänka tröskeln för arbetsgivarna att anställa folk. Kommunernas uppgifter och skyldigheter bör också minskas i enlighet med regeringsprogrammet.

21.9.2015

Ytterligare information

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT