KT-kulma
3
/2015

Markku Jalonen, kunta-alan työmarkkinajohtaja
Kuva: Jarmo Teinilä

Työmarkkinoilla ja politiikassa meneillään superkuukaudet

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat käynnistäneet neuvottelut Työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson palkkaratkaisusta. Työmarkkinakeskusjärjestöjen tavoitteena on sopia toisen jakson palkkaratkaisun kustannusvaikutuksesta ja toteutusajankohdasta kesäkuun puoliväliin mennessä.

Markku Jalonen

Kun keskusjärjestöratkaisu on syntynyt, KT ja pääsopijajärjestöt käyvät kunta-alan sektorikohtaiset sovellusneuvottelut kesäkuun loppuun mennessä.

Suomen talouden heikot kasvunäkymät ja kuntatalouden tilanne korostavat kustannustasoltaan erittäin maltillisen työmarkkinaratkaisun tarvetta. Työvoimakustannuksia ei ole käytännössä varaa lisätä lainkaan. Myös työttömyyden kustannusten voimakas kasvu on nostamassa työnantajien ja palkansaajien työttömyysvakuutusmaksuja ja se kaventaa entisestään palkankorotusvaraa.

Kaatunut yhteiskuntasopimus oli tavoitteiltaan hyvin kunnianhimoinen eikä poikkeuksellisen tiukka aikataulu luonut realistisia edellytyksiä sopimuksen tekemiseen. Joka tapauksessa yhteiskuntasopimuksen tavoitteet Suomen kilpailukyvyn ja julkisen talouden parantamiseksi ovat esillä hallitusneuvotteluissa ja tulevissa työmarkkinasopimuksissa.

Tulevan pääministerin Juha Sipilän johdolla käytävissä hallitusneuvotteluissa talouden sopeuttamisen raamiksi on otettu valtiovarainministeriön luvut, joissa kuntatalouden sopeutustarve on kaksi miljardia euroa. Kuntatalouden hevoskuuri siis jatkuu.

Nyt on korkea aika alentaa kuntatyönantajien perusteettoman suurta eläkevakuutusmaksua. Keva käyttää eläkemaksun tasoon suoraan vaikuttavana sijoitusten keskimääräisenä reaalituottona kolmea prosenttia, kun sijoitusten pitkän aikavälin todellinen toteuma on ollut yli neljä prosenttia. Kunnilta on peritty vuosien ajan liian suurta eläkevakuutusmaksua ja erityisesti näissä talouden olosuhteissa työnantajamaksun määräytymisen perusteita on tarkistettava toteutuneiden sijoitustuottojen tason mukaiseksi.

18.5.2015

Yhteystiedot

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT