KT-kulma
3
/2015

Markku Jalonen, kommunsektorns arbetsmarknadsdirektör
Foto: Jarmo Teinilä

Supermånader på arbetsmarknaden och i politiken

De centrala arbetsmarknadsorganisationerna har inlett förhandlingar om löneuppgörelsen för den andra delperioden av sysselsättnings- och tillväxtavtalet. Målet är att före mitten av juni komma överens om kostnadseffekten och tidpunkten för genomförandet av löneuppgörelsen.

Markku Jalonen

När centralorganisationerna nått en uppgörelse förhandlar KT och huvudavtalsorganisationerna om tillämpningen inom kommunsektorn före utgången av juni.

De dåliga utsikterna för Finlands ekonomi och den kommunala ekonomins situation understryker behovet av en mycket måttfull arbetsmarknadsuppgörelse. I praktiken har man inte råd att att höja arbetskraftskostnaderna det minsta. Också den kraftiga ökningen av kostnaderna för arbetslösheten höjer arbetsgivarnas och löntagarnas arbetslöshetsförsäkringsavgifter och det minskar löneökningsutrymmet ytterligare.

Samhällsfördraget som gick om intet hade mycket ambitiösa mål och det strama tidsschemat bidrog inte heller till att skapa realistiska förutsättningar för fördraget. I varje fall tas samhällsfördragets mål för att förbättra Finlands konkurrenskraft och den offentliga ekonomin upp i regeringsförhandlingarna och i de kommande arbetsmarknadsavtalen.

I regeringsförhandlingarna under ledning av den blivande statsministern Juha Sipilä, har som ramar för anpassningen av ekonomin tagits Finansministeriets siffror, där anpassningsbehovet i fråga om den kommunala ekonomin är två miljarder euro. Hästkuren för den kommunala ekonomin fortsätter alltså.

Nu är det hög tid att sänka de kommunala arbetsgivarnas obefogat höga pensionsförsäkringsavgift. Keva använder tre procent som genomsnittlig reell avkastning med direkt påverkan på pensionsavgiften, medan placeringarnas faktiska långsiktiga avkastning varit över fyra procent. Genom åren har en alltför stor pensionsförsäkringsavgift tagits ut av kommunerna och särskilt under nuvarande ekonomiska omständigheter bör grunderna för bestämningen av arbetsgivaravgiften justeras i enlighet med nivån på den faktiska avkastningen av placeringar.

18.5.2015

Ytterligare information

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT