Tilastot
1
/2015

Mika Juutinen, työmarkkinatutkija
Kuva: Pixhill

Muutos kohti suurempia työnantajayksiköitä

Kuntien ja kuntayhtymien koko työnantajana vaihtelee suuresti. Tilastokeskuksen Kuntasektorin palkat 2013 -aineiston mukaan kuntatyönantajien koko työntekijämäärässä mitaten vaihteli suuresti aina parista työntekijästä/viranhaltijasta jopa kymmeniin tuhansiin.

Suurin osa, noin 79 prosenttia, kunnista ja kuntayhtymistä on työnantaja, jolla on palveluksessaan alle 1 000 työntekijää/viranhaltijaa. Vajaa neljännes (23 prosenttia) on työnantajia, joilla henkilöstömäärä vaihtelee välillä 100–249.

Kymmenen vuoden aikana muutos on ollut kohti suurempia kuntatyönantajaorganisaatioita. Vuonna 2003 keskimääräinen henkilöstömäärä yhdellä kuntatyönantajalla oli 641 työntekijää/viranhaltiaa, kun vuonna 2013 vastaava luku oli 952. Samaan aikaan tosin kuntatyönantajien määräkin oli suurempi (664), joten koko kunta-alan henkilöstömäärässä koon kasvaminen ei sinänsä näy.

Yleisin kokoluokka kuntatyönantajaorganisaationa (henkilöstömäärä 100–249) on edelleen sama kuin kymmenen vuotta sitten, mutta alle tuhat henkilöä työllistävän kuntatyönantajaorganisaation osuus kuntatyönantajista on laskenut kymmenessä vuodessa 88 prosentista 79 prosenttiin.

Varsinkin kuntayhtymissä organisaation koon kasvaminen on ollut huomattavaa. Vuonna 2003 alle tuhannen työntekijän kuntayhtymiä oli noin 91 prosenttia, kun vuonna 2013 niitä oli noin 79 prosenttia kaikista kuntayhtymistä. Samaan aikaan keskimääräinen henkilöstömäärä nousi 499 aina 897 henkilöön.

Kuntien ja kuntayhtymien koko työnantajina henkilöstömäärän mukaan

Palkkaa saavan henkilöstön lukumäärä Kunnat % Kuntayhtymät % Yhteensä
- 99 15,0 32,8 20,3
100 - 249 26,8 12,7 22,7
250 - 499 22,5 16,4 20,7
500 - 999 14,4 17,2 15,2
1 000 - 1 499 8,4 6,7 7,9
1 500 - 2 499 5,3 5,2 5,3
2 500 - 4 999 3,8 6,0 4,4
5 000 - 3,8 3,0 3,5
Yhteensä 100,0 100,0 100,0
Lukumäärä 320 134 454
Keskim. henkilöstöä 975 897 952
Henkilöstön määrä 312 000 120 000 432 000

Lähde: Tilastokeskus, Kuntasektorin palkat, lokakuu 2013

19.2.2015

Yhteystiedot

Mika Juutinen

tutkimusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2131
Matkapuhelin:
+358 50 502 0300
Sähköposti:
Mika.Juutinen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT