KT-kulma
6
/2013

Markku Jalonen, kunta-alan työmarkkinajohtaja
Kuva: Uzi Varon

Kestävyysvajetta kurotaan umpeen

Hallitus on tehnyt päätökset rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta, jolla pyritään supistamaan julkisen talouden kestävyysvajetta. Päätökset ovat oikeansuuntaisia ja nyt on välttämätöntä lähteä konkretisoimaan ja viemään niitä käytäntöön.

Esimerkiksi kunta-alan henkilöstön kelpoisuusvaatimusten väljentämisellä tavoitellaan 165 miljoonan euron säästöjä. Se, mitä muutoksia tavoitteen toteuttaminen edellyttää säädösvalmistelussa ja koulutusrakenteissa sekä kuntien omissa toimenpiteissä, on vielä auki.

Työmarkkinajärjestöillä on keskeinen rooli myös kestävyysvajeen supistamisessa. Juuri tehty keskitetty työmarkkinasopimus ja edessä oleva eläkeratkaisu kuuluvat työmarkkinajärjestöjen rooteliin osana rakennepakettia.

Keskitetty työmarkkinaratkaisu ja siihen perustuvat kunta-alan virka- ja työehtosopimukset tuovat ennustettavuutta ja vakautta useammalle vuodelle. Kunta-alalla ovat edessä kuitenkin tuposta riippumatta talouden ja toimintojen sopeuttamisvuodet. KT:n tuoreen tiedustelun mukaan henkilöstömenosäästöt lisääntyvät ensi vuonna ja ne voivat johtaa myös lomautuksiin ja irtisanomisiin.

Kunta-alan työmarkkinoilla tarvitaan nyt 1990-luvun alun kriisitietoisuutta. Kunkin kuntayksikön erityisolosuhteet huomioivaa paikallisen sopimisen mahdollisuutta tulee hyödyntää kaikilta osin kuntien selviytymisessä. Paikallisesti sopimalla voidaan välttää lomautuksia ja irtisanomisia.

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat aloittaneet neuvottelut työurien pidentämisestä ja eläkeuudistuksesta. Neuvottelut perustuvat työmarkkinakeskusjärjestöjen työurasopimukseen sekä työllisyys- ja kasvusopimukseen. KT on nyt ensimmäisen kerran koko toimintansa aikana mukana varsinaisissa eläkeneuvotteluissa.

2.12.2013

Yhteystiedot

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT