KT-kulma
6
/2013

Markku Jalonen, kommunsektorns arbetsmarknadsdirektör
Bild: Uzi Varon

Hållbarhetsgapet fylls igen

Regeringen har fattat beslut om genomförandet av ett strukturpolitiskt program som ska minska hållbarhetsgapet i den offentliga ekonomin. Besluten går i rätt riktning och det är nu nödvändigt att konkretisera och omsätta besluten i praktiken.

Exempelvis eftersträvas besparingar på 165 miljoner euro genom uppluckring av de kommunalt anställdas behörighetsvillkor. Det är alltjämt öppet vilka ändringar som förutsätts i lagberedningen, utbildningsstrukturerna och kommunernas egna åtgärder för att man ska nå målet.

Arbetsmarknadsorganisationerna spelar en viktig roll också när det gäller att minska hållbarhetsgapet. Det färska centrala arbetsmarknadsavtalet och den förestående pensionsuppgörelsen hör till arbetsmarknadsorganisationernas avdelning som en del av strukturpaketet.

Den centrala arbetsmarknadsuppgörelsen och kommunsektorns kollektivavtal som bygger på den medför förutsägbarhet och stabilitet för flera år framåt. Kommunsektorn står ändå inför år av ekonomisk och verksamhetsmässig anpassning som är oberoende av det inkomstpolitiska avtalet. Enligt KT Kommunarbetsgivarnas färska enkät ökar besparingarna i personalutgifter nästa år och de kan också leda till permitteringar och uppsägningar.

På den kommunala arbetsmarknaden behövs nu den krismedvetenhet som fanns i början av 1990-talet. För att kommunerna ska klara sig bör man till alla delar utnyttja möjligheten att ingå lokala avtal där varje enskild kommuns särdrag beaktas. Permitteringar och uppsägningar kan undvikas genom lokala avtal.

Centralorganisationerna har inlett förhandlingar om att förlänga tiden i arbetslivet och att genomföra en pensionsreform. Förhandlingarna baserar sig på centralorganisationernas avtal om arbetskarriärer

och sysselsättnings- och tillväxtavtalet. KT deltar nu för första gången under hela sin verksamhet i de egentliga pensionsförhandlingarna.

2.12.2013

Ytterligare information

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT