KT-kulma
5
/2013

Markku Jalonen, kunta-alan työmarkkinajohtaja
Kuva: Uzi Varon

Neuvottelujärjestelmä uudistuu

KT Kuntatyönantajat, kunta-alan pääsopijajärjestöt ja Tehy pääsivät sopimukseen kunta-alan sopimus- ja neuvottelujärjestelmän uudistamisesta. On tärkeää, että Tehy palasi takaisin kunnalliseen sopimus- ja neuvottelujärjestelmään ja osallistuu kunta-alan meneillään oleviin sopimusneuvotteluihin.

Tehy ja SuPer perustavat uuden pääsopijajärjestön, josta tulee kunnallisen pääsopimuksen tarkoittama neuvottelu- ja sopijaosapuoli. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) sopimusalalle perustetaan TEHO-työryhmä, jossa käsitellään ja neuvotellaan terveydenhuollon hoitohenkilöstön erityiskysymyksiä. Myös varhaiskasvatushenkilöstön osalta perustetaan KVTES-työryhmä.

Suomen suurimman neuvottelupöydän perusrakenne säilyy muutoin ennallaan eikä uusia alakohtaisia sopimuksia luoda. Paikallisiin yhteistoimintaelimiin liittyviin kiistoihin saatiin ratkaisu samassa yhteydessä.

Kuntien talousahdinko syvenee ja se näkyy lisääntyvinä yt-neuvotteluina ja talouden sopeuttamiskeinoina. On tunnustettava tosiasiat, että nykyinen kansantalouden rahoitus ei riitä kattamaan pääosin kuntien vastuulla olevien hyvinvointipalveluiden tuottamista. Elämme yli varojemme.

Siksi on välttämätöntä vähentää kuntien tehtäviä ja velvoitteita. Ensimmäiseksi on pysäytettävä nyt valmistelussa ja eduskunnan käsittelyssä olevien uusien tehtävien säätäminen. Kunta-alan työmarkkinaosapuolten on kannettava oma vastuunsa kuntien selviytymisestä ja sallittava kunkin kunnan erityisolosuhteet huomioiva paikallinen sopiminen.

Tätä kirjoitettaessa työllisyys- ja kasvusopimukseen perustuvat kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusneuvottelut ovat loppusuoralla. Keskitetty työmarkkinaratkaisu on tällä kertaa poikkeuksellisesti koko julkiselle sektorille suhteessa kalliimpi kuin esimerkiksi teollisuusalojen sopimuksissa. Ensimmäisen sopimuskauden 22 kuukauden kustannusvaikutus kunta-alalla on noin 260 miljoonaa euroa.

14.10.2013

Yhteystiedot

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT