KT-kulma
5
/2013

Markku Jalonen, kommunsektorns arbetsmarknadsdirektör
Bild: Uzi Varon

Förhandlingsförfarandet ses över

KT Kommunarbetsgivarna, kommunsektorns huvudavtalsorganisationer och Tehy har enats om en ändring av avtalsoch förhandlingssystemet inom kommunsektorn. Det var en stor sak att Tehy återvände till det kommunala avtals- och förhandlingssystemet och deltar i de pågående avtalsförhandlingarna inom kommunsektorn.

Tehy och SuPer bildar en ny huvudavtalsorganisation som ska bli en sådan förhandlings- och avtalspart som avses i det kommunala huvudavtalet. Inom avtalssektorn för det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) inrättas en arbetsgrupp (TEHO) som ska behandla och förhandla om frågor som särskilt berör vårdpersonalen inom hälso- och sjukvården. Personalen inom småbarnsfostran får också en egen AKTA-arbetsgrupp.

I övrigt är strukturen för Finlands största förhandlingsbord oförändrad. Ändringen ger inte heller upphov till nya branschavtal. Parterna lyckades också lösa tvisten om lokala samarbetsorgan.

Kommunernas ekonomiska trångmål blir värre, vilket visar sig i att samarbetsförhandlingarna blir vanligare och ekonomin anpassas på olika sätt. Vi måste medge fakta. För tillfället finns det inte tillräckligt med pengar i samhällsekonomin för att täcka produktionen av välfärdstjänsterna som kommunerna i huvudsak ansvarar för.

Därför är det nödvändigt att minska kommunernas uppgifter och skyldigheter. För det första måste vi stoppa beredningen och riksdagsbehandlingen av bestämmelserna om nya uppgifter. Arbetsmarknadsparterna inom kommunsektorn måste bära sitt ansvar för kommunernas överlevnad och tillåta lokala avtal som beaktar de särskilda förhållandena i respektive kommun.

Den centrala arbetsmarknadsuppgörelsen är den här gången förhållandevis dyrare för hela den offentliga sektorn jämfört med till exempel avtalen för de olika industribranscherna, vilket är exceptionellt. Kostnadseffekten inom kommunsektorn är cirka 260 miljoner euro för de 22 månader som den första avtalsperioden omfattar.

14.10.2013

Ytterligare information

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT