KT-kulma
4
/2013

Markku Jalonen, kunta-alan työmarkkinajohtaja
Kuva: Uzi Varon

Keskitetty syntyi sittenkin

Neuvottelutulos keskitetystä työmarkkinaratkaisusta syntyi sittenkin. Suomen talouden syöksykierre ja julkisen talouden synkät näkymät kypsyttivät osapuolia lopulta keskitettyyn sopimukseen, jota oli toki pohjustettu jo vuoden alusta alkaen.

Pääministeri Kataisen Korpilammen hengessä järjestämässä Heureka-foorumissa etujärjestöt ja poliittiset päätöksentekijät hakivat kriisitietoisuutta rakennepäätöksille ja työmarkkinaratkaisulle. Heurekan jälkeen samalla viikolla syntyivät sitten hallituksen tekemät poikkeukselliset rakennepäätökset kestävyysvajeen kattamisesta ja neuvottelutulos työllisyys- ja kasvusopimuksesta.

Julkisen talouden kestävyysvajeen korjaamisesta kunta-alan osaksi tuli peräti 4 miljardia euroa, josta kaksi miljardia euroa pitäisi säästää tehtäviä karsimalla. Työvaltaiselle kunta-alalle asetettu säästötavoite on erittäin mittava ja merkitsee henkilötyövuosina useita kymmeniä tuhansia.

Työllisyys- ja kasvusopimuksen sopimuskausi on poikkeuksellisen pitkä ja tuo siten kaivattua vakautta ja ennustettavuutta. Euromääräinen 20 euron korotus nostaa kunta-alan kustannusvaikutuksen suuremmaksi kuin valtaosalla EK:n sopimuskentässä. Ensimmäisen 22 kuukauden sopimusjakson kustannukset kuntatyönantajille ovat yhteensä noin 260 miljoonaa euroa.

Jokainen lisäkustannuseuro on kunta-alalle valtavien säästövelvoitteiden oloissa liikaa mutta osana maan taloustalkoiden kokonaisuutta KT:n valtuuskunta hyväksyi neuvottelutuloksen. Kunta-alan alakohtaisille työ- ja virkaehtosopimuksille on varattu aikaa 8 viikkoa. Vasta lokakuun lopussa siis selviää oikeasti, syntyykö Suomeen taas keskitetty työmarkkinaratkaisu.

2.9.2013

Yhteystiedot

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT