KT-kulma
4
/2013

Markku Jalonen, kommunsektorns arbetsmarknadsdirektör
Foto: Uzi Varon

En central uppgörelse trots allt

Ett förhandlingsresultat om en central arbetsmarknadsuppgörelse uppnåddes mot alla odds. Den finska ekonomins störtdykning och de dystra utsikterna för den offentliga ekonomin fick parterna till slut att bli mogna för ett centralt avtal, som visserligen hade underbyggts redan från början av året.

Vid Heurekaforumet, som statsminister Katainen ordnade i Korpilampianda, sökte intresseorganisationerna och de politiska beslutsfattarna krisinformation för sina strukturbeslut och för arbetsmarknadsuppgörelsen. Under samma vecka efter Heureka uppnåddes sedan regeringens exceptionella strukturbeslut om hur hållbarhetsgapet ska täckas och ett förhandlingsresultat om ett sysselsättnings- och tillväxtavtal.

Kommunsektorns insats för att täcka hållbarhetsgapet blev rentav fyra miljarder euro, varav två miljarder euro ska sparas genom gallring av uppgifter. Sparmålet är enormt för den arbetsintensiva kommunsektorn och motsvarar tiotusentals årsverken.

Avtalsperioden för sysselsättnings- och tillväxtavtalet är exceptionellt lång och medför således efterlängtad stabilitet och förutsägbarhet. Lönehöjningen på 20 euro gör kostnadseffekten för kommunsektorn större än för merparten av avtalsparterna inom EK. Kostnaderna för de första 22 månaderna av avtalsperioden uppgår totalt till cirka 260 miljoner euro för de kommunala arbetsgivarna.

Varje euro i tilläggskostnader är för mycket för kommunsektorn med dess sparkrav, men som en del av ekonomitalkot i landet godkände KT:s delegation förhandlingsresultatet. För förhandlingarna om de kommunala branschspecifika kollektivavtalen har reserverats åtta veckor. Först i slutet av oktober avgörs det alltså slutligt om det igen kan uppnås en central arbetsmarknadsuppgörelse i Finland.

2.9.2013

Ytterligare information

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT