KT-kulma
6
/2012

Markku Jalonen, kunta-alan työmarkkinajohtaja
Kuva: Matti Immonen

Kuntapäättäjät ovat työnantajan edustajia

Kuntavaaleissa valittiin uudet kuntapäättäjät, jotka toimivat kunnissa myös työnantajan edustajina. Kunta-ala on Suomen suurin yksittäinen työnantajatoimiala, jonka palveluksessa on tällä hetkellä noin 441 000 henkilöä. Haasteet työmarkkina- ja henkilöstöasioissa ovat monestakin syystä merkittäviä tulevina vuosina myös kunta- ja aluetasolla.

Markku Jalonen, kuvaaja Matti Immonen

Johtaminen työvaltaisella kunta-alalla on poikkeuksellisen vaativaa poliittisen ja ammattijohtamisjärjestelmän ns. kaksoisjohtamisjärjestelmän vuoksi. Sen vuoksi on tärkeää, että työnjako kuntapäättäjien ja ammattijohdon välillä henkilöstöasioissa on mahdollisimman selkeä.

Se, minkälaisen arvion poliittiset päätöksentekijät kunnista työnantajina luovat, vaikuttaa omalta osaltaan kunta-alan työnantajakuvaan ja vetovoimaisuuteen.

Kuntasektorin panostus laaja-alaiseen johtamiseen ja työolosuhteisiin kohdistuvaan kehittämistyöhön näkyy tuoreessa Työterveyslaitoksen mittavassa seurantatutkimuksessa. Pitkäaikainen seuranta osoittaa johtamisen parantuneen ja kuntatyöntekijöiden työstressin vähentyneen. Halukkuus siirtyä eläkkeelle on vähentynyt.

Kunta-alan ehdoton vahvuus näkyy näinä yt-neuvottelujen aikoina siinä, että työsuhteet koetaan turvallisiksi. Viime vuosina kunta-alalla lomautuksia tai irtisanomisia on ollut erittäin vähän yleisiin työmarkkinoihin verrattuna.

Kunta-alan käsittely julkisuudessa on usein räikeässä ristiriidassa nyt julkaistujen tulosten kanssa. Kunta-alalta uutisoidaan lähes poikkeuksetta vain kielteisiä asioita, jotka vääristävät kunta-alan työnantajakuvaa.

28.11.2012

Yhteystiedot

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT