KT-kulma
5
/2012

Markku Jalonen, kunta-alan työmarkkinajohtaja
Kuva: Matti Immonen

Kunta-alan kelpoisuusehdot tarkasteluun

Kunta-ala tarvitsee lähivuosina runsaasti uutta osaavaa työvoimaa eläköitymisen ja ikääntymisen vuoksi. TEM:n katsauksen mukaan pelkästään sosiaali- ja terveyssektorille pitää rekrytoida 20 000 uutta ammattilaista lisää. Uutta henkilöstöä tarvitaan erityisesti sosiaali- ja terveysaloille, mutta myös mm. opetus- ja kasvatusaloille.

Markku Jalonen, kuvaaja Matti Immonen

Lääkäreiden riittävyys, lastensuojelun henkilöstön kelpoisuudet sekä vanhusten laitoshoidon mitoitukset ovat ajankohtaisia esimerkkejä kuntahenkilöstöön kohdistuvista lisävaateista. On syytä kysyä, riittääkö kunta-alan alati laajeneviin tehtäviin työvoimaa ja millä keinoilla riittävä työvoima turvataan.

Kunta-alan työtehtävät ovat usein tarkkaan säädeltyjä ja ammattirakenteet perinteisiä. Eri ammattiryhmien ja koulutustasojen välillä saattaa työpaikolla olla tiukat raja-aidat, vaikka palveluiden tuottaminen edellyttääkin laaja-alaisia toimenkuvia ja ammattiryhmien välistä yhteistyötä.

Kunnat ovat nyt joutuneet mahdottomaan tilanteeseen sosiaalityöntekijöiden kelpoisuuksista. Valtio sääti tehtäviin hyvin kapea-alaiset ja korkeat kelpoisuusehdot mutta unohti huolehtia sosiaalityöntekijöiden riittävistä koulutusmääristä. Nyt sitten kuntia arvostellaan julkisuudessa kohtuuttomasti ja päivitellään, kun kaikilla ei ole muodollista kelpoisuutta.

Muodolliset kelpoisuusehdot ovat kunta-alalla usein liian tiukkoja ja kapea-alaisia eikä niitä ole välttämättä päivitetty nykyisten tutkintojen antamien osaamistaitojen mukaisiksi. Ammattikorkeakoulututkinnot ovat tästä oiva esimerkki ja niiden antamaa osaamisperustaa pitäisi hyödyntää nykyistä laajemmin.

Kelpoisuusvaatimuksia pitäisi tarkastella ennakkoluulottomasti ja ennakoida niin määrällisiä kuin laadullisiakin tulevia osaamistarpeita.

Koulutuspaikkamäärien ja koulutuksen sisältöjen on vastattava joustavasti kunta-alan tarpeisiin kaikilla koulutustasoilla.

17.10.2012

Yhteystiedot

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT