KT-kulma
4
/2012

Markku Jalonen, kunta-alan työmarkkinajohtaja
Kuva: Matti Immonen

Kuntahenkilöstö jälleen polttopisteessä

Hallituksen budjettiriihessä suurin kädenvääntö koski vanhusten ympärivuorokautisen laitoshoidon henkilöstömitoituksia. Järki voitti lopulta eikä sitovia hoitajamitoituksia ole toistaiseksi tulossa, jos kaikki kunnat kykenevät saavuttamaan 0,5 suositustason vuoteen 2015 mennessä.

Markku Jalonen, kuvaaja Matti Immonen

Sitovat ja kaavamaiset henkilöstömitoitukset olisivat vieneet pitkälti pohjan pois kunta-alan tuloksellisuuden kehittämiseltä sekä KT:n ja pääsopijajärjestöjen yhteiseltä tuloksellisuuskampanjalta.

Kunta-alalla työskentelee tällä hetkellä 441 000 palkansaajaa. Henkilöstöä on enemmän kuin koskaan. Voimakkainta henkilöstömäärän kasvu on ollut jo pitkään sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiryhmissä. Tiukasta taloustilanteesta huolimatta viime vuosina henkilöstömäärä on kasvanut erityisesti vanhuspalveluissa ilman sitovia mitoituksia noin 4000 henkilöllä.

Henkilöstön määrä on jatkossakin voitava ratkaista toiminnallisista tarpeista työnantajakohtaisesti siten, että voidaan ottaa huomioon yksikkökohtaiset vaihtelut sekä vanhusten hoidettavuudessa että hoidon määrässä ja tarpeessa.

Kunta-ala on toistaiseksi saanut rekrytoitua hoitohenkilöstöä. KT:n vuoden 2010 selvityksen mukaan esimerkiksi perus- ja lähihoitajien vakansseista oli täytetty 95 prosenttia ja sairaanhoitajien vakansseista oli täytetty 96 prosenttia. Alueelliset erot työvoiman saannissa ovat kuitenkin suuria.

Joka tapauksessa hallituksen budjettiesityksen uudet kuntavelvoitteet ja valtionosuusleikkaukset kiristävät kuntataloutta, kun toimintamenot kasvavat selvästi nopeammin kuin verotulot ja valtionosuudet. Kuntatalous pysyy kireänä myös lähivuodet. Uhkana ovat velkaantumisen jatkuminen nopeana, kunnallisveroprosenttien korotukset ja työvoimakustannusten leikkaukset.

6.9.2012

Yhteystiedot

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT