Lainsäädäntö
4
/2011

Heikki Saaristo, työmarkkina-asiamies
Kuva: Pixhill

Kuntiin voi perustaa henkilöstörahastoja

Henkilöstörahasto tuo kuntien ja kuntayhtymien palkitsemisjärjestelmään yhden uuden vaihtoehdon.

Vuoden alussa tuli voimaan uusi henkilöstörahastolaki (934/2010).  Samalla kumottiin 22 vuotta vanha henkilöstörahastolaki, jota ei voinut soveltaa kunnissa ja kuntayhtymissä.

Henkilöstörahastolain tarkoituksena on edistää koko henkilöstöä koskevien palkitsemisjärjestelmien käyttöä ja siten parantaa tuottavuutta ja kilpailukykyä. Tavoitteena on myös parantaa työnantajan ja henkilöstön
vuorovaikutuksellista yhteistoimintaa ja henkilöstön taloudellisia osallistumismahdollisuuksia.

Palkitsemisjärjestelmää kehitetään

Kunta-alan palkitsemisjärjestelmää pyritään parantamaan ja sitä kautta
lisäämään työn tuottavuutta ja tuloksellisuutta. Henkilöstörahasto tuo palkitsemisjärjestelmään yhden mahdollisuuden lisää. Paikallisesti työnantaja ja henkilöstö yhdessä arvioivat, hyödyttääkö henkilöstörahasto molempia osapuolia.

Kunta-alalla työnantaja voi maksaa henkilöstörahastoon tulospalkkioita (= henkilöstörahastoerä) ja muita palkitsemiseen käytettäviä työnantajan päättämiä eriä, joita voidaan pitää lain tarkoittamana lisäosana. Lisäosaa ei voi käyttää, jollei käytössä ole rahastokelpoista tulospalkkiojärjestelmää.

Mitä perustamisessa on otettava huomioon?

Henkilöstörahastoa suunniteltaessa työnantajan ja henkilöstön on käsiteltävä yhteistoiminnassa henkilöstörahaston perustamista sekä henkilöstörahastoeriä kerryttävää tulospalkkiojärjestelmää ja sen määräytymisperusteita.

Työnantajan ja henkilöstön edustajien kannattaa etukäteen varmistaa yhteistoiminta-asiamieheltä, että suunniteltu tulospalkkiojärjestelmä täyttää henkilöstörahastolain ehdot. Yhteistoiminta-asiamiehen tehtävänä on muun muassa valvoa, että henkilöstörahaston toiminta ja hallinto ovat henkilöstörahastolain ja rahaston sääntöjen mukaiset. Asiamiehen toimisto tarkastaa pyydettäessä henkilöstörahaston säännöt ennen henkilöstörahaston perustamiskokousta.

Työnantajan päättää omalta osaltaan henkilöstörahastokelpoisesta tulospalkkiojärjestelmästä. Työnantajan on syytä muistaa, että yhteistoiminnan menettelytapoja on noudatettava myös henkilöstörahaston erän määräytymisperustetta muutettaessa.

Henkilöstö puolestaan päättää henkilöstörahaston perustamisesta sekä sen säännöistä ja hallinnosta. Henkilöstörahaston säännöissä määritellään esimerkiksi se, valitaanko osa henkilöstörahaston hallituksen jäsenistä työnantajan asettamista, johtoon kuuluvista ehdokkaista.

Rahasto on itsenäinen oikeushenkilö

Henkilöstörahasto on henkilöstön omistama ja hallitsema rahasto, jonka tarkoituksena on kunnan tai kuntayhtymän sille suorittamien tulospalkkioerien ja muiden henkilöstörahastolain mukaisten varojen hallinta. Rahasto on työnantajan organisaatiosta erillinen, itsenäinen oikeushenkilö, joka saa harjoittaa vain henkilöstörahastolaissa tarkoitettua toimintaa.

Rahastolle suoritetut henkilöstörahastoerät ja niiden lisäosat jaetaan jäsenten rahasto-osuuksiin, joista enintään 15 prosenttia siirretään kunakin vuonna jäsenen nostettavissa olevaan osuuteen. 

14.9.2011

Yhteystiedot

Heikki Saaristo

johtava työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2599
Matkapuhelin:
+358 50 456 7640
Sähköposti:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT