Nyaste artiklar

Prenumerera på KT-lehti

KT-lehti ger information och bakgrundsfakta som behövs i arbetsgivarverksamheten och för att utveckla arbetsgivarpolitiken. Tidningen kommer ut sex gånger om året och kan beställas som fortgående, helårs- eller halvårsprenumeration.

KT-lehti 3/2023 lyfter fram unga arbetstagare

I Kymmenedalens välfärdsområde och i Lahtis har man beslutat att satsa särskilt på unga arbetstagare. Ledningen, och uttryckligen den dagliga ledningen, samt satsningar på arbetsklimatet har en särskilt stor betydelse för de unga.

Synvinklar och åsikter