KT-lehti - hyvän työn asiantuntijoille -banneri.
KT-lehti – inspiration för ett bättre arbetsliv

Nyaste artiklar

Bra arbetsliv i fokus

KT-lehti ger arbetsgivarna inspiration att skapa bättre arbetsplatser. Vi erbjuder sakkunnig information, nya synvinklar, intressanta berättelser och praktiska redskap i ett digert paket sex gånger om året. KT-lehti visar kommun- och välfärdssektorns arbetsgivare vägen till ett bättre arbetsliv.

KT-lehti nummer 5/2023: temat är internationell rekrytering

I detta nummer kan du läsa om god praxis, anvisningar och rekommendationer för internationell rekrytering. Birkaland har omkring två års erfarenhet av internationell rekrytering av vårdpersonal. Vid olika daghem i Helsingfors görs pilotförsök med internationell rekrytering.

Synvinklar och åsikter