Sopimukset
3
/2020

Riikka Krause, työmarkkinatutkija

Yhteistyö toimii hyvin

KT:n tiedustelun mukaan yhteistyö työnantajien ja pääluottamusmiesten sekä työsuojeluvaltuutettujen välillä sujuu hyvin.

Toisiaan kättelevät kädet

KT:n tiedustelun tulokset yhteistyöstä työnantajan ja luottamusmiesten sekä työsuojeluvaltuutettujen kanssa ovat suurimmaksi osaksi myönteisiä. KT:n tiedustelussa suurin osa työnantajista on sitä mieltä, että yhteistyö luottamusmiesten kanssa sujuu vähintäänkin hyvin.

Niin pienistä kuin suuristakin kunnista ja kuntayhtymistä yhteistyöstä annetuissa arvioinneissa keskiarvo on yli 4. Arvioinnissa asteikkona käytettiin arvosanoja 1–5, jossa 1 kuvaa yhteistyön sujuvan erittäin huonosti ja 5 erittäin hyvin.

Yhteistyöhön oli tyytyväisiä 88 prosenttia vastanneista. Tuloksissa on ilahduttavaa, että yksikään vastanneista ei kokenut yhteistyön sujuvan erittäin huonosti.

Tulokset työsuojeluvaltuutettujen ja työnantajien yhteistyöstä ovat hyvin samanlaisia: yhteistyö työsuojeluvaltuutettujen kanssa sujuu hyvin. Työnantajien antamissa arvioinneissa yhteistyö saa keskiarvon 4,2. Yhteistyöhön on tyytyväisiä 85 prosenttia vastanneista, eikä kukaan ei koe yhteistyön sujuvan erittäin huonosti.

KT tiedustelu toteutettiin loppuvuodesta 2019. Siihen vastasi 142 kunnan ja kuntayhtymän työnantajan edustajaa.

Tehtävien erot ja rajaukset eivät aina selviä

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen määrässä, ajankäytössä ja koulutuspäivissä on eroja kuntien ja kuntayhtymien koon mukaan.

Tiedustelussa nousi esiin, että työsuojeluvaltuutetun ja luottamusmiehen tehtävien erot ja rajaukset eivät ole aina työntekijäpuolelle selviä. Vastauksissa korostettiin, että olisi hyvä, että työsuojeluvaltuutettuna ja pääluottamusmiehenä ei toimisi sama henkilö, sillä roolit menevät helposti sekaisin.

Osa sopinut paikallisesti kokonaisajankäytöstä

Kunnissa ja kuntayhtymissä voidaan paikallisesti sopia kokonaisajankäytöstä, jos pääluottamusmies tai luottamusmies hoitaa yhteistoiminta-asioita, työsuojeluasioita tai muita tavanomaisiin luottamusmiestehtäviin kuulumattomia asioita.

Noin kolmannes kyselyyn vastanneista kunnista tai kuntayhtymistä oli sopinut kokonaisajankäytöstä.

Pääluottamusmiehelle voidaan lisäksi tarvittaessa myöntää tilapäistä vapautusta sellaisesta erityisestä syystä, joka vaatii merkittävästi pääluottamusmiehen ajankäyttöä ja jota ei ole otettu huomioon kiinteässä vapautuksessa.

Tätä tilapäistä vapautusta on annettu esimerkiksi palvelurakennemuutoksiin, yt-menettelyihin, kokouksiin ja neuvotteluihin sekä opettajien vuosityöaikaan siirtymiseen.


KT:n tiedustelusta poimittuja kommentteja yhteistyön sujumisesta

"Meillä on hyvä keskusteluyhteys työnantajan ja luottamusmiesten kesken, yhteistoiminta toimii. Tämä on eduksi kaikille osapuolille."

"Työnantaja on pystynyt heidän kanssaan hyvässä yhteishengessä ylläpitämään ja kehittämään organisaatiossa monipuolisesti ja kattavasti työsuojelullisia asioita."

"Tällä hetkellä työsuojeluvaltuutetut ovat hyvin aktiivisia sekä henkilöstön että työnantajan suuntaan. Yhteistyö toimii todella hyvin, asioita kehitetään yhdessä. Työsuojelupäällikön kanssa yhteiset säännölliset tapaamiset."

3.6.2020

Yhteystiedot

Riikka Krause

työmarkkinatutkija
Puhelin:
+358 9 771 2231
Matkapuhelin:
+358 40 827 4170
Sähköposti:
Riikka.Krause@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Muita artikkeleita aiheesta