Tilastot
3
/2020

Juho Ruskoaho, työmarkkinatutkija

Ansiot nousivat kunta-alalla

Kuukausipalkkaisten kokonaisansiot olivat vuonna 2019 keskimäärin 3 315 euroa kuussa, mikä oli 100 euroa ja 3,1 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Tiedot ovat toukokuussa julkistetusta Tilastokeskuksen kuntasektorin palkkatilastosta lokakuulta
2019.

Vuoteen 2019 sisältyi paikallinen järjestelyerä yleiskorotus 1.1.2019 ja yleiskorotus 1.4.2019, joiden suuruudet vaihtelivat sopimusaloittain. Sopimusalojen ansiokehitykseen ovat lisäksi vaikuttaneet toisaalta
liukumat ja toisaalta rakenteelliset muutokset.

Lokakuusta 2018 lokakuuhun 2019 säännöllisen työajan ansiot nousivat keskimäärin 2,6 prosenttia ja kokonaisansiot keskimäärin 3,1 prosenttia.

Säännöllisen työajan ansiot olivat keskimäärin 3 187 euroa kuukaudessa ja kokonaisansiot keskimäärin 3 315 euroa kuussa.


Henkilöstömäärä jatkoi kasvuaan

Kunta-alalla työskenteli 425 400 palkansaajaa lokakuussa 2019, mikä oli noin 4 000 palkansaajaa enemmän kuin edellisenä vuonna.

Henkilöstömäärä laski vuoteeen 2011 saakka, kunnes se kääntyi kasvuun vuonna 2018. Kasvu jatkui nyt jo toista vuotta putkeen. Vuonna 2011 kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa oli 441 000 henkilöä. Vuonna 2019 kunta-alalla työskenteli 15 800 palkansaajaa vähemmän.

 

3.6.2020