Oikeustapaukset
1
/2020

Teksti: Juha Raunio, työmarkkinalakimies
Kuva: Pixhill

Virantäyttöpäätös on perusteltava

KHO antoi joulukuussa 2019 ratkaisun, joka muistuttaa perusteluvelvollisuudesta virantäyttöpäätöksissä ja hakijoiden ansiovertailun tosiasiallisesta suorittamisesta.

Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) joulukuun 2019 ratkaisussa oli kyse tapauksesta, jossa Utajärven kunnanvaltuusto valitsi keväällä 2017 uuden kunnanjohtajan. Ennen valintapäätöksen tekemistä hakijoiden ansioista ei laadittu kirjallista ansiovertailua.

Vaikka kirjallista ansiovertailua ei ollut laadittu, KHO katsoi, että kunta oli tosiasiallisesti suorittanut ansiovertailun hakijoiden välillä. Kunnanvaltuuston valintapäätöstä ei näin tullut kumota.

Kunnanjohtajan valinnasta tehdyssä kunnallisvalituksessa vaadittiin kunnanvaltuuston päätöksen kumoamista lainvastaisena. Valituksessa katsottiin, että kunta oli jättänyt kokonaan tekemättä hakijoiden välisen ansiovertailun ja muutenkin laiminlyönyt päätöksen valmisteluprosessia.

Vastineessaan kunta listasi lukuisia toimia, joita se oli tehnyt ennen valintapäätöstä hakijoita toisiinsa vertaillakseen.

Kirjallista ansiovertailua ei ollut. Valtuustolle oli kuitenkin pidetty seminaari, jossa oli tutustuttu hakijoiden ansioihin. Seminaarissa oli selostettu henkilöstöyhtiön tekemää yhteenvetoa haastatteluista ja henkilöarvioita neljästä hakijasta.

Seminaarin jälkeen valtuustoryhmät olivat kokoustaneet ja mahdollistaneet keskustelun hakijoista. Lisäksi työhaastattelut toteuttaneessa ryhmässä oli ollut kattava edustus sekä kunnanhallituksesta että -valtuustosta.

KHO katsoi usean seikan puhuneen sen puolesta, että kunta oli tosiasiallisesti vertaillut hakijoita keskenään.

Valintapäätökset perusteltava

Hallintolain 45 §:ssä todetaan, että virantäyttöpäätös on perusteltava ja perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ovat vaikuttaneet ratkaisuun. Lisäksi perustuslain 125 §:n yleisten nimitysperusteiden myötä on selvää, että hakijoiden ansioita on vertailtava keskenään.

Perusteluvelvollisuuteen liittyy myös laki naisten ja miesten tasa-arvosta, sillä ansioituneemman työnhakijan syrjäyttäminen valitun ollessa toista sukupuolta voidaan tulkita lain tarkoittamaksi syrjinnäksi. Muita syrjintäperusteita, kuten ikää, tarkastellaan yhdenvertaisuuslain nojalla.

Laki ei säädä virantäytön asianmukaiselle valmistelulle yhtä määrämuotoa. Kunnilla on varsin laaja harkintavalta päättää, millä tavoin ne järjestävät henkilöstönsä valinnan valmistelun.

Hallintolaissa säädetty valintapäätöksen perusteluvelvollisuus on kuitenkin muistettava. Hakijoiden välillä suoritettava ansiovertailu on oleellinen osa valinnan perustelua. Selkeä kirjallinen muoto helpottaa toiminnan — myös ansiovertailun — toteennäyttämistä myöhemmin merkittävästi.

Ansiovertailu kannattaa tehdä

Oikeuskäytännössä on jo aiemmin katsottu, että päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, vaikka hakijoista ei ole tehty minkäänlaista ansiovertailua, jos asiakirjoista ilmenevä valintamenettely on osoittanut, että hakijoita on menettelyn kuluessa kuitenkin tosiasiassa vertailtu keskenään (KHO 24.9.2013/3023).

KHO perusti lopullisen kantansa myös Utajärven kunnan tapauksessa tosiasialliseen vertailuun. Valintaprosessin kokonaisuus osoitti, että hakijoita oli vertailtu keskenään.  Alempi hallinto-oikeus olisi päätynyt kumoamaan kunnanvaltuuston päätöksen suurelta osin kirjallisen ansiovertailun puuttumisen vuoksi.

Ansiovertailu on usein kirjallinen yhteenveto hakijoista – heidän koulutuksestaan ja työkokemuksestaan sekä kelpoisuusvaatimuksien täyttämisestä. Kirjallinen vertailuasiakirja on työnantajalle jo todistelusyistä kannattava vaihtoehto, vaikka sitä ei laissa edellytetäkään. Myös KT ohjaa työnantajat laatimaan kirjallisen ansiovertailun henkilöstönsä valintaa valmistellessaan.

KHO:2019:151

4.2.2020

Yhteystiedot

Juha Raunio

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2143
Matkapuhelin:
+358 50 518 1491
Sähköposti:
Juha.Raunio@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT