Sopimukset
1
/2020

Kuva: Pixhill

Sairaanhoitajien oikeus määrätä lääkkeitä laajeni

Sairaanhoitajat ovat voineet määrätä lääkkeitä potilaille rajatusti. Vuoden alussa määrättävissä olevaa lääkevalikoimaa laajennettiin.

Sairaanhoitajan rajattua lääkkeenmääräämistä koskeva asetus muuttui tammikuun alussa. Sairaanhoitajat voivat määrätä asetuksessa mainittuja uusia lääkkeitä kuitenkin vasta maaliskuun alusta lukien, kun tarvittavat tiedot on saatu lääketietokantaan.

Jatkossa sairaanhoitajien käytössä on sellaisia lääkkeitä, joita käytetään yleisesti heidän vastaanotolleen ohjattavien potilasryhmien hoidossa.

Lisäksi sairaanhoitajat voivat jatkaa lääkitystä lääkärin tekemän taudinmäärityksen perusteella tai määrätä lääkkeitä toteamaansa hoidon tarpeeseen tietyissä taudeissa ja tilanteissa.

Sairaanhoitajalla on rajattu oikeus määrätä lääkkeitä hoitamalleen potilaalle myös silloin, kun kyseessä on ennalta ehkäisevä hoito.

Nopeuttaa hoitoon pääsyä

Sairaanhoitaja saa myös oikeuden määrätä lääkkeitä niiden kauppanimellä eli lääkkeen valmistajan tai markkinoijan lääkkeelle antamalla nimellä. Tämä yhtenäistää lääkärin ja sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen käytäntöjä sekä helpottaa apteekkien työtä.

Rajattu lääkkeenmäärääminen koskee myös sairaanhoitajana laillistettua terveydenhoitajaa ja kätilöä.

Muutokset nopeuttavat potilaiden hoitoon pääsyä ja hoidon aloittamista. Ne antavat myös mahdollisuuksia organisoida toimintayksikön toimintaa joustavammin.

Potilastietojärjestelmät tarkistavat automaattisesti, että määrättävä lääke on lääketietokannan mukaan sairaanhoitajan määrättävissä.

Sairaanhoitaja saa määrätä lääkkeitä vain, jos hän on käynyt siihen vaadittavan koulutuksen ja saanut lääkkeisiin kirjallisen määräyksen toimintayksikön vastaavalta lääkäriltä.

Korvausta koulutuskustannuksiin

Sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden edellyttämän koulutuksen kustannuksista voi hakea valtion koulutuskorvausta. Korvausta maksetaan niiden sairaanhoitajien koulutuskuluihin, jotka ovat saaneet rajatun lääkkeenmääräämisen oikeuden. Korvausta haetaan Aluehallintovirastolta.

Korvaukseen ovat oikeutettuja tahot, jotka toimivat rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden saaneen sairaanhoitajan työnantajina. Kyseessä ovat siis kunnat tai kuntayhtymät tai niiden lukuun sopimuksen perusteella tai muulla tavalla terveydenhuollon avohoidon palveluja tuottavat yksiköt.

4.2.2020