Tilastot
3
/2019

Juho Ruskoaho, työmarkkinatutkija
Kuva: Pixhill

Henkilöstömäärä kääntyi kasvuun

Toukokuussa julkistetut tiedot ovat Tilastokeskuksen kuntasektorin palkkatilastosta. Tiedot saadaan kerran vuodessa takautuvasti edelliseltä vuodelta. Palkkatilaston mukaan kunta-alan henkilöstömäärän kuusi vuotta jatkunut vähentyminen oli päättynyt vuonna 2018 huolimatta siitä, että Länsi-Pohjan terveyshuollon palvelut ulkoistettiin.

tietokoneen kanssa istuva hahmo pylväsdiagrammin pylvään päällä

Henkilöstömäärä kasvoi lokakuusta 2017 lokakuuhun 2018  noin 1 700 palkansaajalla eli 0,4 prosenttia.  Lokakuussa 2018 kunta-alalla työskenteli noin 421 000 palkansaajaa.

Henkilöstömäärä oli korkeimmillaan vuonna 2011, jolloin kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa oli  noin 441 000 henkilöä. Tuosta vuodesta lähtien henkilöstömäärä on vähentynyt yhteensä noin 21 000 palkansaajalla eli 4,7 prosentilla.

KVTES:n piirissä yli 311 000 palkansaajaa

Sopimusaloista KVTES:n ja teknisten sopimusaloilla henkilöstömäärä kasvoi. KVTES on kunta-alan suurin sopimusala ja sen piirissä on yli 311 000 palkansaajaa. KVTES:n suurimpia ammattiryhmiä ovat sosiaalihuollon henkilöstö, terveydenhuollon hoitohenkilöstö sekä varhaiskasvatuksen henkilöstö.

Opettajien määrä pysyi lähes ennallaan. Lääkärien määrä puolestaan väheni muutamalla sadalla eli noin 1,4 prosentilla. Suhteellisesti eniten väheni näyttelijöiden ja muusikoiden sekä tuntipalkkaisten sopimusten piirissä oleva henkilöstö.

Tuntipalkkaisia ovat muun muassa katujen kunnossa- ja puhtaanapitotöissä, puisto- ja puutarhatöissä ja erilaisissa rakennus- ja asennustöissä työskentelevät henkilöt. Heidän määränsä väheni noin 600:lla. Tuntipalkkaisten määrä on laskenut jo toistakymmentä vuotta.

Lokakuussa 2017 kunta-alalla työskentelevistä oli kuukausipalkkaisia 414 000 ja tuntipalkkaisia 7 000. Palkattomalla virkavapaalla, työlomalla tai muuten poissa oli noin 30 000 ihmistä.

Kunnallisesta henkilöstöstä 26 prosenttia oli virkasuhteisia ja 74 prosenttia työsuhteisia. Naisia oli 80 prosenttia henkilöstöstä.

Kokonaisansiot keskimäärin 3 215 euroa kuukaudessa

Kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansiot olivat lokakuussa 2018 keskimäärin 3 105 €/kk. Kokonaisansiot olivat keskimäärin 3 215 €/kk.

Säännöllisen työajan ansiot olivat lokakuussa 2018 KVTES:n sopimusalalla keskimäärin 2 801, opetusalalla 3 790, teknisten sopimusalalla 3 166 ja lääkäreillä 6 048 €/kk.

Kokonaisansiot olivat KVTES:n sopimusalalla keskimäärin 2 843, opetusalalla 3 878, teknisten sopimusalalla 3 289 ja lääkäreillä 7 612 €/kk.

Tuntipalkkaisten säännöllisen työajan tuntiansio oli lokakuussa 2018 keskimäärin 14,93 € ja kokonaiskeskituntiansio keskimäärin 15,19 €.
Lokakuusta 2017 lokakuuhun 2018 säännöllisen työajan ansiot nousivat keskimäärin 1,9 prosenttia ja kokonaisansiot keskimäärin 2,2 prosenttia.
Tarkastelujaksoon sisältyi yleiskorotus 1.5.2018, jonka suuruus vaihteli sopimusaloittain. Sopimusalojen ansiokehitykseen ovat lisäksi vaikuttaneet toisaalta liukumat ja toisaalta rakenteelliset muutokset.

5.6.2019

Yhteystiedot

Juho Ruskoaho

pääekonomisti
Puhelin:
+358 9 771 2021
Matkapuhelin:
+358 44 532 8467
Sähköposti:
Juho.Ruskoaho@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT