Tilastot
4
/2018

Juho Ruskoaho, työmarkkinatutkija

Työn muutos näkyy ammattinimikkeissä

Tilastokeskuksen Kuntasektorin palkat -tilastoissa on kaikkien kuntaan palvelussuhteessa olleiden henkilöiden tiedot kunkin vuoden lokakuulta. Sen avulla voidaan tehdä päätelmiä kuntasektorin henkilöstön rakenteen muutoksesta ja kehitystrendeistä.

Kunta-alan ammatteja kuvaavia symboleja ja niiden lukumäärien muutoksia vuosien 2007-1017 välillä

Vuonna 2007 kuntasektorilla oli palvelussuhteessa noin 424 000 palkkaa saanutta henkilöä. Nyt kymmenen vuotta myöhemmin henkilöstön määrä oli laskenut noin 5 000:lla eli reilulla prosentilla.

Samaan aikaan ammattinimikkeissä on tapahtunut paljon muutoksia. Kuntasektorin nimikkeistö on erittäin kirjavaa. Vuonna 2007 käytössä oli yli 6 650 erilaista nimikettä ja nyt yli 7 550 nimikettä.

Työ säilyy, ammattinimike vaihtuu

Nimikkeissä tapahtuu myös muutoksia, vaikka itse työ pysyisi samana. Koulunkäyntiavustajien määrän selkeä väheneminen johtuu erilaisten koulunkäyntiohjaaja-nimikkeiden yleistymisestä, sillä koulunkäynninohjaaja-nimikettä käytettiin vain vähän vuonna 2007. Myös opettajien nimikkeistöön on tullut uusia erityisopettajien nimikkeitä.

Sairaalalääkäri-nimike oli aiemmin käytössä erikoistuville lääkäreille tietyissä sairaanhoitopiireissä. Nyt sairaalalääkäri-nimikkeen käyttö on käytännössä loppunut. Erikoistuvien lääkärien määrä on noussut vuodesta 2007 myös kasvaneiden koulutusmäärien vuoksi.

Lähihoitaja-nimikkeellä palkataan nykyisin merkittävästi enemmän henkilöitä kuin kymmenen vuotta sitten. Vielä 2007 lähihoitajia oli noin 13 300, mutta nyt heitä on jo 35 700. Uusia lähihoitajia on tullut kuntasektorille keskimäärin yli 2 000 vuodessa jo kymmenen vuoden ajan. Samaan aikaan perushoitajia on 9 000, kodinhoitajia 4 400 ja hoitajia 2 000 vähemmän kuin vuonna 2007.

Sairaanhoitaja on kuntasektorin yleisin nimike. Sairaanhoitajien määrä on kasvanut 34 000:sta noin neljänneksellä. Vuonna 2017 sairaanhoitajia oli jo 43 000. Hoitotyön merkitys kasvaa väestön ikääntyessä, mikä selittää tietyillä hoitajanimikkeillä työskentelevien määrän kasvua.

Työpaja-, koulunkäynti-, perhe- ja palveluohjaajat ovat kymmenen suhteellisesti eniten kasvaneen nimikkeen joukossa. Erilaisia uusia ohjaaja-nimikkeitä on myös tullut käyttöön kymmenen vuoden aikana. Sen sijaan asuntolaohjaajan ja kotipalveluohjaajan nimikkeet ovat häviämässä.

Ammatteja kuihtuu ja palveluja ulkoistetaan

Kymmenen vuoden ajanjaksolla voi havaita myös työn muutoksen trendejä. Suhteellisesti eniten vähentyneiden nimikkeiden joukossa on paljon toimistotöiden nimikkeitä, kuten kanslisteja, toimistovirkailijoita ja palkanlaskijoita. Myös toimistosihteerien määrä on vähentynyt melkein 1 500:lla.

Mikrotukihenkilöiden ja atk-suunnittelijoiden selvä väheneminen kertoo siitä, että näitä töitä on siirretty hankittavaksi ostopalveluina. Siivoojien, keittäjien, puhdistus- ja ravintolatyöntekijöiden vähenemisen taustalla on osin sama ilmiö.

12.9.2018

Yhteystiedot

Juho Ruskoaho

pääekonomisti
Puhelin:
+358 9 771 2021
Matkapuhelin:
+358 44 532 8467
Sähköposti:
Juho.Ruskoaho@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT