Tilastot
4
/2017

Juho Ruskoaho, työmarkkinatutkija
Kuva: Pixhill

Tuntipalkkaisten määrä vähenee

Tuntipalkkaisten sopimukseen kuuluvien määrä on puolittunut kymmenessä vuodessa. Myös toinen miesvaltainen sopimusala, teknisten sopimus, on kutistunut 2 000 henkilöllä.

tietokoneen kanssa istuva hahmo pylväsdiagrammin pylvään päällä

Kuntasektorilla palkansaajien lukumäärä oli 2006 noin 428 000. Vuoteen 2011 mennessä työntekijöiden määrä kasvoi yli 440 000:een. Sen jälkeen lukumäärä on vähentynyt viitenä vuotena peräkkäin. Vuoden 2016 lokakuussa kunta-alalla oli 421 000 palkansaajaa.

Kuntasektorin työntekijöistä vuoden 2016 lokakuussa noin 80 prosenttia oli naisia. Naisia oli enimmillään 2011, jolloin kuntasektorilla työskenteli noin 350 000 naista. Viidessä vuodessa naisten määrä laski noin 15 000:lla.

Vuonna 2006 miehiä oli kuntasektorilla töissä yhteensä noin 93 500. Miesten määrä on laskenut suhteellisen tasaisesti. Viime vuonna heitä oli töissä noin 84 500.

Yleinen kunnallinen virka- ja työehtosopimus on kunta-alan suurin sopimusala. Se sisältää muun muassa terveydenhuollon hoitohenkilökunnan sekä sosiaalihuollon ja lasten päivähoidon henkilöstön. Sopimusalalla on nyt noin 310 000 palkansaajaa, mikä on noin 5 000 enemmän kuin 2006.

Enimmillään 2011 KVTES:n piirissä oli 321 000 palkansaajaa. KVTES:n piirissä olevista lähes 90 prosenttia on naisia.

OVTES:n piirissä on noin 61 500 opettajaa. Yli kaksi kolmasosaa opettajista työskentelee peruskouluissa. Opettajista nykyisin jo yli 70 prosenttia on naisia, kun vielä vuonna 2006 kolmasosa opettajista oli miehiä.

Lääkärien määrä kasvussa

Lääkärisopimuksen piirissä oli lokakuussa 2016 yhteensä noin 17 000 henkilöä, mikä on 2 500 enemmän kuin kymmenen vuotta aiemmin. Lääkärien määrä on ollut nousussa kasvaneiden koulutusmäärien vuoksi.

Lääkärikunta on myös naisvaltaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Mieslääkäreitä on yhteensä noin 6 000 ja määrä on pysynyt ennallaan kymmenen vuoden ajan. Naislääkärien määrä on puolestaan samalla ajanjaksolla noussut noin 8 500:sta lähes 11 000:een.

Miesvaltaiset alat kutistuvat

Teknisten sopimuksen piirissä on noin 23 500 henkilöä, mikä on noin 2 000 vähemmän kuin kymmenen vuotta sitten. Teknisten sopimus on miesvaltainen; noin 80 prosenttia sopimuksen piirissä olevista on miehiä. Palo- ja pelastustoimen henkilöstö kuuluu teknisten sopimukseen.

Tuntipalkkaisia kuntasektorilla on enää noin 8 000. Vielä kymmenen vuotta sitten määrä oli kaksinkertainen. Naisten osuus tuntipalkkaisista on sopimusaloista pienin, noin 15 prosenttia. Tuntipalkkaisia on muun muassa puhtaanapito- ja puistotöissä.

Yleisimmät ammattinimikkeet sopimusaloittain 2016, lkm

KVTES
Sairaanhoitaja 41 915
Lähihoitaja 34 707
Lastenhoitaja 17 228
Lastentarhanopettaja 13 173
Koulunkäynninohjaaja 6 185
Opettajat
Luokanopettaja 7 316
Peruskoulun luokanopettaja 7 258
Lehtori 5 830
Tuntiopettaja 5 509
Tuntiopettaja (päätoiminen) 5 300
Tekniset
Palomies 2 404
Kiinteistönhoitaja 1 375
Ammattimies 478
Ylipalomies 477
Paloesimies 398
Lääkärit
Terveyskeskuslääkäri 3 235
Erikoislääkäri 3 031
Erikoistuva lääkäri 2 560
Terveyskeskushammaslääkäri 1 637
Ylilääkäri 1 281
Tuntipalkkaiset
Kirvesmies 385
Puistotyöntekijä 350
Liikuntapaikanhoitaja 304
Kuorma-autonkuljettaja 251
Putkiasentaja, vanhempi 233

 

13.9.2017

Yhteystiedot

Juho Ruskoaho

pääekonomisti
Puhelin:
+358 9 771 2021
Matkapuhelin:
+358 44 532 8467
Sähköposti:
Juho.Ruskoaho@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT