Oikeustapaukset
4
/2016

Jenni Aaltonen, työmarkkinalakimies
Kuva: Pixhill

Henkilökohtainen lisä ei siirry uuteen tehtävään

Työtuomioistuimen tuoreen tuomion mukaan voidaan pitää selvänä, että kun henkilö siirtyy uuteen tehtävään, on myös hänen palkkansa arvioitava uudelleen. Tällöin kokonaispalkka voidaan muuntaa tehtäväkohtaiseksi palkaksi.

Kuva: Pixhill.

Työnantaja arvioi myös, onko henkilöllä oikeus saada (harkinnanvaraista) henkilökohtaista lisää uudessa tehtävässään.

Työtuomioistuin antoi 26. toukokuuta tuomion, joka koski entisen kunnanjohtajan (harkinnanvaraista) henkilökohtaista lisää hänen siirtyessään liikkeenluovutuksella toiselle työnantajalle eri tehtävään. Työtuomioistuimen tuomion mukaan tällainen tilanne johtaa palkan uudelleenarviointiin, jolloin myös henkilökohtainen lisä arvioidaan uudelleen.

Työtuomioistuin toteaa myös, että entisessä tehtävässä saatu työkokemus ei yksin ole riittävä peruste harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän maksamiselle, vaan sitä maksetaan aina työnantajan objektiivisen harkinnan mukaan.

14.9.2016

Yhteystiedot

Jenni Aaltonen

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2116
Matkapuhelin:
+358 44 336 9670
Sähköposti:
Jenni.Aaltonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT